BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

21 Mart, UYANMA ZAMANININ GELDİĞİ GÜNDÜR.

 21 Mart, UYANMA ZAMANININ GELDİĞİ GÜNDÜR.

 21 Mart Nevruz Bayramı birçok ülkede, inançta ve birçok kültürde farklı değerlendirilerek kutlanmaktadır.

Bazı kaynaklara göre Nevruz Bayramı beş bin yıl öncesine dayanan bir gelenektir. Bu gelenek zaman içerisinde farklı gelişmelerle birleştirilerek yeni bir şekil verilmiştir. Balkanlardan orta Asya içlerine kadar olan geniş coğrafyada oldukça farklı isimler altında kutlanan “Nevruz”, özellikle bağımsızlığın, özgürlüğün kutlandığı gün olarak kabul görür. Bu yüzden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu gün diğer bölgelere göre daha coşkulu kutlanır. Zaferin kazanıldığı gün kabul edilirken bir başka bölgelerde de bir dağı eriterek karşıya geçmenin zafer olduğu düşüncesiyle “Nevruz” coşku ile karşılanır ve kutlamalar yapılır. Nevruz; halkların kurtuluş günü olduğu gibi, doğanın canlandığı, bereket ve bolluğun başlangıcıdır. Bugünden itibaren doğa uyanır toprak ana tüm cömertliğiyle doğurganlığını, üretkenliğini tüm insanlık âlemi ile birlikte diğer canlılara sunar. Kışın soğuğundan, sıkıntısından kurtularak toprağını işleyerek üretime başladığı bir gün olarak da son derece önemsenir.

Alevi Bektaşi inancındaki kutsal söylencelerde ise Nevruzun anlamı başka bir boyut ve anlam kazanır. Aleviler açısından Nevruzu daha da önemli kılan şey “kâmil insan”nın en üst örneği olarak kabul edilen Hz. Ali’nin bugün doğduğuna ve Hz Fatıma ile bugün evlendiklerine olan inançtır.

Ayrıca:

Evrenin oluşumunun bugün tamamlandığına, Nuh’un gemisinin bugün karaya çıktığına, Gece ile gündüzün bu gün eşitlendiğine inanılır. Pirimiz Hace Bektaş Veli bu günde Anadolu’ya gelmiştir ve düşüncelerini yaymaya başlamıştır. Tüm Rum erenleri bu günde Hace Bektaş Veli’nin etrafında toplanarak Hz Pirden nasiplerini alarak yeniden dirilmişler ve Anadolu’yu diriltmişlerdir. Çerağ’lar uyarılmış ve aydınlanma başlamıştır. 21 Martta “Sultan Nevruz cemi” yapılır. Cemde; lokma, süt ve şerbet dağıtılır.

Aleviler; farklı coğrafyalardaki halkların ve inanç guruplarının “nevruz” ile ilgili algılamalarını ve kutlamalarını saygı ile karşılar, sevinçlerini-coşkularını-kutlamalarını paylaşır. Nevruz ile ilgili dayatmaları ve inkâr politikalarını kabul etmez. Her türlü milliyetçi yaklaşımı ret eder.

Nevruz; uyanışın, dirilişin, kurtuluşun, var oluşun adıdır. Nevruzu kardeşliğin, berber yaşama kültürünün bir parçası kılmak, bayram tadında kutlamak dileğimizi paylaşan herkesin Nevruzunu kutluyoruz. 21.Mart 2007

 

 Alevi Bektaşi Federasyonu

==================================================