BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AD11 Çeviri I : Gazetelerdeki güncel, siyasi haber ve yazıların çevrileri ve çeviri etkinliği hakkında temel teknik bilgilerin verilmesi.

AD12 Almanca Dilbilgisi I:  Yüklemler, Präzens, Präteritum, Partizip ve Plusquam Perfekt zamanlar ile Modalverbler.
AD13 Fonetik-Dikte I :
Doğru almanca telaffuzu ve kuralları öğrenme. Almanca’daki seslerin boğumlama yerlerinin belletilmesi. Almanca yazım kuralları ve kurallara uygun yazabilme.
AD14  Konverzasyon I :
  Temel günlük konuşmalardan başlayarak doğal Almanca kullanımı öğrencilere benimsetmek. Kendini/arkadaşını/ailesini tanıtma, günlük yaşantıdan bir kesiti ya da yapılan bir programı anlatma, öğrenci yemekhanesinde diyalog, sipariş verme ve hesap ödeme gibi diyalog çalışmaları ve kelime bilgisi.
 Türk Dili I

 
AD21 Çeviri II :  Çeviri tekniklerinin iletilmesi ve sağlık, ekonomi gibi alanlara yönelik metinlerin verilmesi.

AD22 Almanca Dilbilgisi II :  Passiv, Modalverblerle Passiv, hem Dativ hem Akkusativ alan Präpositionlar, Präpositionlu yüklemler ve bağlaçlar.

AD23  Fonetik-Dikte II :  Almanca seslerin kurallara göre boğumlanması ve okunan metinlerin yazım kurallarına göre hatasız yazılması için çalışmalar.
AD24 Konverzasyon II :
  Hastalık, boş zamanları değerlendirme, seyahat, doğum günü gibi konularla ilgili diyaloglar ve masallar.
 

Türk Dili II

 
AD31  Çeviri III :  Almanca’dan Türkçe’ye çeviri yöntemleri, metinlerin kurallara uygun bir biçimde çevrilmesi. Kolay anlaşılır metinlerden başlayarak giderek daha kapsamlı metinlerle öğrencilere çeviri tekniği vermek.

AD32  Almanca Dilbilgisi III :  Partizip ve Zustandspassiv, Konjunktiv I, Konjunktiv II, Konditional.

AD33 Alman Edebiyatı Tarihi I : Renaissance, Humanismus, Martin Luther, Barock, Martin Opitz, Dil Cemiyetleri, Schlesische Schulen, Epigram ve Pietismus, Barock Devrinde Roman, Johann Christian Günther.

AD34  Edebi Metin Yorumu I :  Yazınsal metinleri diğer metinlerden ayıran özellikleri kısa hikayelerden yola çıkarak saptamak, bu özelliklerin teknik boyutu üzerinde durmak ve öğrenciyi eleştiriye hazırlamak

AD35  Yazılı Anlatım I :  Duygu, düşünce ve tasarımların doğru ve açık biçimde anlatılması ve bunun Almanca’da gerçekleştirilmesi.

AD36 Konverzasyon III : Öğrencilerin yazın tarihi, yazınbilim ve günümüz medya dilini Almanca kullanabilmesi amacıyla diyaloglar ve kelime bilgisinin çalışılması.
 

Yabancı Dil I (İngilizce/Fransızca)

 
AD41  Çeviri IV :  Çeviri yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi, metinlerin kurallara uygun bir biçimde çevrilmesi. Kapsamlı metinlerle yöntemleri gündeme getirmek ve öğrencilere çeviri tekniği vermek.

AD42  Almanca Dilbilgisi IV :  Die Satzstellung im Hauptsatz. Allgemeine Regeln, Umstellung, Endstellung ,Konjuktionen in der Position Null und in der Position I, Rektion der Verben. Verben mit Akkusativ, Dativ und Genetiv, Verben mit dass-Sätzen oder Infinitivkonstruktionen, Partizipialkonstruktionen, das Gerundium, Nominalisierung und Verbalisierung.

AD43  Alman Edebiyatı Tarihi II :  Aufklärung, Kant ve diğer filozoflar, Aydınlanma şiiri, Saksonya şiir çevresi, Rabener, Schlegel, Gellert, Anakreontik (Der halllesche Dichterkreis), Christoph Martin Wieland, Friedrich Gottlieb Klopstock, Gotthold Ephraim Lessing, Sturm und Drang devrine giriş.

AD44  Edebi Metin Yorumu II : Yazınsal türler hakkında ayrıntılı bilgi, Hermann Hesse, “Kinderseele”, Franz Kafka, “Brief an Vater”, Thomas Bernhard, “Glück”, Thomas Bernhard, “Das Ereignis”.

AD45 Yazılı anlatım II :  Mektup, tebrik kartı, davetiye biçimlerini yazabilme.

AD46 Konverzasyon IV: W. Borchert’in “Das Brot” ve “Nachts schlafen die Ratten doch” gibi kısaöykülerinin okunması ve bu öykülerle ilgili diyalogların geliştirilmesi.

AD47 Yabancı Dil (İngilizce/Fransızca) :

Deutsche Welle’den alınan haberlerin öğrencilere dinletilmesi, sözcükler ve ilgili diyaloglar geliştirme. Gazetelerden alınan yazılı haberlerle ilgili diyalog geliştirme.

AD51 Çeviri V : Yazınsal metinlerin çevirisi ve teknikleri hakkında bilgi ve Alman kısaöyküsünden çeviriler.

AD52  Alman Romanı I :  Tür olarak roman. Alman romanı ve tarihi gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi.
AD53 Alman Şiiri I :
Barock, Klasik ve Romantizm dönemleri Alman şiiri. Şiir bilgisi yanında, şiir okuma zevki ve şiir yorumlama becerisini kazandırmak.

AD54  Dilbilime Giriş I : Geleneksel dilbilgisi ve kavramları hakkında bilgi ve Ferdinand de Saussure ile başlayan çağdaş dilbilim ve kavramları.
AD55 Yazılı Anlatım III :
  Kompozisyonda konuyu genişletmek ve birbirine bağlamak, güncel ve genel konular üzerinde tartışmak, düşüncelerini ifade etmek ve anlatım biçimleri.
AD56 Konverzasyon V :
Yazınsal yapıtlar ve türler, yazınbilimle ilgili terimler ve bu konular hakkındaki metinleri anlayabilme ve hakkında konuşabilme.
 

SEÇMELİ DERSLER

 
AD571 İngilizce I, AD572 Bilgisayar I, AFL11 Felsefeye Giriş I, AD573 Turizm ve Rehberlik I, ASY53 Sanat Sosyolojisi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

AD61 Çeviri VI :  Turizm ve Rehberliğe yönelik metin çevirisi.

AD62 Alman Romanı II :  Tarih ve Roman: Heinrich Mann “Untertan”
Büyük Şehir Romanı: Alfred Döblin: “Berlin Alexanderplatz”

AD63  Alman Şiiri II :  Naturalizm, Yeni Romantizm ve Expressionizm dönemi Alman büyük şiirleri ve şiirlerde büyük şehir problemi.

AD64  Dilbilime Giriş II : Yapısal dilbilim ve Deppendezgrammatik.

AD65 Yazılı Anlatım IV : Metin analizi, bir metinin organik bütünlüğünü sağlayan parçaların saptaması ve metin yorumunun nasıl yazılacağı.

AD66  Konverzasyon VI
 

SEÇMELİ DERSLER II


AD671  İngilizce II,  AD672 Bilgisayar II, AFL11 Felsefeye Giriş II, AD673 Turizm ve Rehberlik II, ASY63 Sanat Sosyolojisi II,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 
AD71  Çeviri VII : Hukuki metinlerin çevirisi ve hukuk terimleri.

AD72 Alman Dil Tarihi I : Orta çağda dil anlayışı, Hümanizm dönemi dil anlayışı, Reformation dönemi dil anlayışı, Aydınlanma Dönemi dil anlayışı.

AD73  Alman Tiyatrosu I :  Aristo Poetikası, Dram kuramının temelleri, Lessin “Nathan der Weise”, Goethe “Faust”.

AD74 Genel Dilbilim I : Üretici Dönüşümsel Dilbilim

AD75 Karşılaştırmalı Edebiyat I : Karşılaştırmalı Edebiyat biliminin temelleri ve karşılaştırma yöntemleri ve örnekleri.
 

SEÇMELİ DERSLER III

 
AD761 İngilizce III,  AD762 Bilgisayar III, AFL77 Felsefeye Giriş III, AD63 Turizm ve Rehberlik III, ASY78 Sanat Sosyolojisi III

AD81 Çeviri VIII : Yazınsal yapıt ve şiir çevirisi, yöntemler, teknikler .

AD82  Alman Dil Tarihi II : 18. ve 19. yüzyılda dil anlayışı, Metin eleştirisi, Dil karşılaştırmaları, Dil coğrafyası.

AD83  Alman Tiyatrosu II : Alman Tiyatrosunda absürdlük. Botho Strauss “Gross und Klein”.

AD84 Genel Dilbilim II : Semantik ve önemli semantik okulları.

AD85 Karşılaştırmalı Edebiyat II  : Tür ve Alman yazınından karşılaştırma. Günter Gras ve Attila İlhan.
 SEÇMELİ DERSLER IV

 
AD861İngilizce IV,  AD862 Bilgisayar IV, AFL87 Felsefeye Giriş IV,  AD863 Turizm ve Rehberlik IV, ASY88  Sanat Sosyolojisi IV


Ders İçerikleri

Yazınsal Eleştiri : Metin çözümlemeye yönelik eleştiri yöntemlerini tanımak ve bu yöntemler doğrultusunda metinlere eleştirel yaklaşımlar getirmek.

Metin Yorumlama : Fransız yazınından seçilmiş metinlerin açıklanması ve yorumlanması, doğrultusunda uygulamalar.

Yazın ve Toplum : Tarihsel süreç içerisinde yazın ve toplum ilişkisinin irdelenmesi, özellikle toplumsal yapının yazına nasıl yansıtıldığından hareketle, romanın  içinde yer aldığı yazınsal akımdan da yararlanarak, toplumsal gerçekçiliğin boyutlarının saptanması.

Çağdaş Fransız Tiyatrosu: Çağdaş Fransız Tiyatrosunun genel özellikleri, kuramcılar ve kuramları, yazarlar, oyunlar ve incelemeler.

Fransızca İleri Anlatım Teknikleri: Sözcelem düzeyleri. Sözlü-yazılı sözcelem gerçekleştirimleri ve çözümlemeleri. Metinsel bağlamda sözcelem biçimleri. Anlatımda  yeniden kurma çalışmaları ve bilimsel anlatım düzeyleri.

Genel Dilbilim ve Dil Araştırma Yöntemleri: Tarihsel süreç içerisinde kuramsal dilbilimin dili betimleme biçimlerinin irdelenmesi. Genel dilbilim ilkelerinin araştırılması, dil uygulama alanlarının tanıtılması, dilin genel yapısı yanında gösterge bilim ve anlam bilim konularındaki çağdaş yaklaşımların incelenmesi. Uygulamalı ve karşılaştırmalı dilbilim ilkeleri doğrultusunda pratik çalışmalar yapılması

BÖLÜMÜMÜZÜN VERDİĞİ SERVİS DERSLERİ VE İÇERİKLERİ


YDİ 107-108/207-208 Yabancı Dil İngilizce (202): Bu derste temel dil bilgisi kuralları öğretilerek, cümle yapısı ve kuruluşu ile sözcük bilgisi konularından alıştırmalar yapılmakta, alan ile ilgili metin çevirileri ile bu alanlardaki metinlerin anlaşılması ve çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri düzeyde konuşma becerisi kazanmaları hedeflenmekte ve bununla ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.
YDF 107-108/207-208 Yabancı Dil Fransızca (202)  : Bu derste temel dil bilgisi kuralları öğretilerek, cümle yapısı ve kuruluşu ile sözcük bilgisi konularından alıştırmalar yapılmakta, alan ile ilgili metin çevirileri ile bu alanlardaki metinlerin anlaşılması ve çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri düzeyde konuşma becerisi kazanmaları hedeflenmekte ve bununla ilgili alıştırmalar yapılmaktadır

YDF 107-108/207-208 Yabancı Dil Almanca  (2 0 2)  : Bu derste temel dil bilgisi kuralları öğretilerek, cümle yapısı ve kuruluşu ile sözcük bilgisi konularından alıştırmalar yapılmakta, alan ile ilgili metin çevirileri ile bu alanlardaki metinlerin anlaşılması ve çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri düzeyde konuşma becerisi kazanmaları hedeflenmekte ve bununla ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.

Lisans Dersleri ve İçerikleri


Hazırlık Sınıfı (Temel Fransızca): Fransız dilinin bir yöntem çerçevesinde öğretilmesini amaçlayan bu derslerde, dilin temel düzeyi kabul edilen mikro yapıları kavratılır. Güncel Fransızca’nın yansıtıldığı, çeşitli iletişim durumlarını işleyen konularla, Fransızca’nın temel dilbilgisi, sözdizimi, sözcük bilgisi ile ilgili bilgiler verilir. Bu öğretimi desteklemek amacıyla, resim, fotoğraf, ses ve görüntü kasetleri, uydu yayını, internet ortamı gibi araçlar aracılığı ile öğrencilerin konuşma, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerileri geliştirilir. Bu derslerle, öğrencilerin bölüm programındaki dersleri izleyebilecekleri bir düzeye getirilmeleri amaçlanır.

FR-11/21 Sözlü Anlatım I-II : Öğrencilerin yabancı dilde eşik düzeyde kendilerini anlatabilmelerini sağlamak amacıyla okuma, anlama, dinleme ve konuşma  alıştırmaları yaptırılır. Çeşitli iletişim durumlarını yansıtan örnek karşılıklı konuşmalar yardımıyla, Fransızca sözlü anlatım edimleri kazandırılır.

FR-12/22 Yazılı Anlatım  (I-II) : Öğrencinin duygu ve düşüncelerini Fransızca yazılı olarak anlatma yeteneğini geliştirecek yazma çalışmaları yaptırılır. Fransızcanın doğru yazım kuralları çeşitli yazdırma etkinlikleriyle gösterilir

FR-13/23 Dilbilgisi (Yapıbilim) (I-II) : Fransız dilinin işleyiş kurallarının kavratılması amacıyla dilbilgisi çalışmaları yaptırılır. Yalın tümce öğelerinin özellikleri, bu öğelerin birbirleriyle ilişkileri, temel ve bağlı tümce yapıları, eylem zamanları, zamanların kullanımı konusu örneklerle işlenir.

FR-14/24 Temel Sözcük Bilgisi   (I-II) :Tümce içerisindeki sözcük türlerini yapıları ve işlevleriyle tanıtma, yazılı ve sözlü ifadelerde doğru sözcük seçimini sağlama ve sözcük dağarcığını geliştirme çalışmaları yapılır. Sözcüklerin yapıları, türetme ekleri, eş ve karşıt anlamlı sözcük kavramı tanıtılır.

FR-15/25 Açıklamalı Metin Okuma  (I-II) : Fransız dilinde yazılmış düzeyli ve ilginç konulu metinlerle okuma ve anlama çalışmaları yapılır. Özellikle yazılı basından ve çağdaş Fransız yazarlarından seçilmiş parçaların dilbilgisel özellikleri, anlatım düzeyleri, söz ve sözcük dağarcıkları ilgili çözümlemeler yapılarak öğrencilerin yazılı metinleri okuyup anlayabilme ve anladıklarını Fransızca anlatabilme yetenekleri geliştirilir.

FR-31/41 Sözlü Anlatım (III-IV) : Öğrencilerin önceki yarıyıllarda edindikleri konuşma becerilerinin daha çok geliştirilmesi amaçlanır. Bu derslerde öğrencilerin çeşitli konular üzerinde kendilerini rahat bir biçimde anlatabilmeleri amacıyla, seçilecek konular üzerinde rol oyunları düzenlenir. Bu oyunlarda öğrencilerin kullanabilecekleri söz örnekleri ve sözcükler önceden hazırlanarak öğrenilmeleri sağlanır.

FR-32/42 Genel Çeviri F-T  (I-II) : Çeviri kuramları ve yöntemleri tanıtılarak, Fransızca ikinci düzey metinlerle, çeviri çalışmaları yaptırılır. Her iki dildeki ekinsel anlatım farklılıklarını kavratarak, yabancı dildeki anlatımların, Türkçenin sözdizimine göre  nasıl aktarılması gerektiği anlatılır. Bu aşamanın dil düzeyine uygun seçilmiş çeşitli metinler aracılığı ile yabancı dilden anadile çeviriye giriş yapılır.

FR-33/43 Genel Çeviri T-F (I-II) :  Bu derste, iki dilin işleyiş ve anlatım farklılıkları kavratılarak eşbiçimli anlatımların aktarılması yaptırılır ve eşbiçim içermeyen anlatımların aktarım yönleri gösterilir. Derslerin sonunda, öğrencinin yalın ve orta karmaşık işlevsel metinleri Fransızca’ya aktarma becerisi geliştirilir.

FR-34/44 Dilbilgisi (Sözdizim ) (I-II) : Fransızcanın karmaşık tümce yapısı, kurucu öğelerin ve tümceler arasında anlam ilişkisi kuran sözcüklerin özellikleri öğretilir. Eylem zamanlarının işlevsel özellikleri, tümce dönüştürüm biçimleri örnek çalışmalarla kavratılır.

FR-35/45 Metin Yorumlama  (I-II) : Yazılı metinlerin içerdikleri iletilerin doğru algılanmasını ve yorumlanmasını sağlayacak okuma çalışmaları yaptırılır. Çeşitli alanlardan seçilmiş metinlerin oluşturulma süreçleri ve amaçları  çözümlemelerle gösterilir. Metinlerin iç dinamikleri ve dilsel öğelerle olan ilişkileri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır, yönlendirici sorularla metni oluşturan ana öğelerin yönlendirici sorularla nasıl bulunması gerektiği gösterilerek, metnin anlaşılmasını ve temel iletisinin yorumlanmasını kolaylaştıracak yaklaşımlar kavratılır.

FR-36/46 Metin Yazımı  I-II: Dilbilgisi ve yazım kurallarını doğru kullanarak, duygu ve düşünceleri tutarlı bir metin oluşturacak biçimde anlatma becerisini kazandıracak yazı çalışmaları yapılır. Seçilmiş çeşitli  konularda düzgün ve planlı yazılar oluşturma örnekleri gösterilir.

FR-51/61 Yazınsal Metin Çevirisi F-T  (I-II ): Bir önceki yarıyıllarda yapılan çeviri çalışmaları daha ileri düzeyde roman, öykü, deneme, oyun gibi yazınsal metinlerle sürdürülür. Bu aşamada düzanlamsal aktarım düzeyinden daha serbest ve yorumlamaya dayalı bir aktarım düzeyine ulaşma amaçlanır. Bu çalışmalarda eğretilemeli dilin ana dile  aktarılmasında karşılaşılan sorunlar giderilmeye çalışılır

FR-52/62 Yazınsal Metin Çevirisi T-F  (I-II) : Türkçeden Fransızcaya çevirinin bu aşamasında, yabancı dilin karmaşık anlatım biçimlerini yeniden kullanabilmek amacıyla, içinde bu biçimlere eşdeğer olabilecek anlatımlar içeren Türkçe roman, öykü, deneme, oyun gibi yazınsal metinler üzerinde çeviri çalışmaları yapılır. Bu aşamada düzanlamsal aktarım düzeyinden daha serbest ve yorumlamaya dayalı bir aktarım düzeyine ulaşma amaçlanır. Bu çalışmalarda, eğretilemeli dilin yabancı dile aktarılmasında karşılaşılan sorunlar giderilmeye çalışılır.

FR-53/63 Dilbilime Giriş   (I-II) : İnsanların temel ve tek iletişim aracı olan dili bilimsel olarak tanımlama, dil kuramları, tarihsel dil kuramı, geleneksel dilbilgisi, karşılaştırmalı dilbilim ilkeleri gibi temel konular kavratılır. Dilbilimin temel terimlerinin açıklanmasına önem verilerek modern dilbilime giriş yapılır.

FR-54/64 Fransız Yazını Tarihi (17.-18. YY.) (I-II) :  17. ve 18. Yüzyıl  Fransız yazınının önemli akımları, yazarları ve yazınsal özellikleri irdelenir. İlgili yüzyıllarda tarihsel olayların, toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yazınsal olaylara yansımaları, aynı biçimde yazarların toplumsal gelişmelere olan katkıları bilimsel yaklaşımlarla incelenir.

FR-55/65 Yazınsal Metin Yorumlama (17.-18. YY.) (I-II) : 17. ve 18. yy. Fransız yazınının önemli yazarlarının düşünceleri, yapıtlarından hareketle çözümlenir ve yapıtların yapısal, yazınsal ve dilsel özellikleri irdelenir. Yazınsal yapıtların okunma süreçleri eleştirel yöntemlerle gösterilerek, öğrencilerin yazınsal yapıtları okuyup yorumlama ve içerdikleri iletileri algılama yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır.

FR-56  Seçmeli Ders (I) (Turizm Dili)  : Bu derslerde turizm sektöründe kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, sektörün çeşitli alanlarında yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.

FR-56  Seçmeli Ders (I) (Ticaret Dili)  : Bu derslerde ticaret sektöründe kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, sektörün çeşitli alanlarında yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.

FR-66  Seçmeli Ders (II) (Bankacılık-Finans Dili)  : Bu derslerde bankacılık-finans sektöründe kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, sektörün çeşitli alanlarında yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.

FR-66  Seçmeli Ders (II) (Yönetim Dili)  : Bu derslerde turizm sektöründe kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, sektörün çeşitli alanlarında yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.

FR-71/81 Uzmanlık Alanları Çevirisi F-T  (I-II) : Fransızca yazılmış değişik uzmanlık alanlarına özgü metinlerin Türkçeye çevrilmesinde izlenecek  yaklaşımlar kavratılır. Çevrilecek metinlerin seçiminde kısıtlayıcı ölçütlere yer verilmeyerek, her düzeyde Fransızca yazılmış uzmanlık alanları metinlerinin içerdikleri terimlerin Türkçede kullanılan karşılıkları bulunarak aktarımı yapılır. Öğrencilerin ortak dile göre değişiklik gösteren uzmanlık alanlarında çeviri yapma yetenekleri geliştirilir.

FR-72/82 Uzmanlık Alanları Çevirisi (T-F)  (I-II) : Türkçe yazılmış değişik uzmanlık alanlarına özgü metinlerin Fransızcaya çevrilmesinde izlenecek  yaklaşımlar kavratılır. Çevrilecek metinlerin seçiminde kısıtlayıcı ölçütlere yer verilmeyerek, her düzeyde Türkçe yazılmış uzmanlık alanları metinlerinin içerdikleri terimlerin Fransızcada kullanılan karşılıkları bulunarak Türkçeye aktarımı yapılır. Öğrencilerin ortak dile göre değişiklik gösteren uzmanlık alanlarında çeviri yapma yetenekleri geliştirilir.

FR-73 Çağdaş Dilbilim   : Dilbilimine giriş derslerinde kavratılan dilbilim çalışmaları uygulamalar yönünde geliştirilerek, dil ile yapılan her türlü iletişimde bunların kullanım biçimlerinin çözümlemesi yapılır. Modern dilbilim açılımlarının ve uygulama alanlarının genel ilkeleri kavratılır. Günümüz dünyasında dilsel iletişimin düzenlenmesine yönelik uygulamalar Fransızca ve Türkçe karşılaştırmalarla gösterilir.

FR-83 Sözcükbilim-Anlambilim:Fransız dilinin sözcükleri yapıları yönünden incelenerek, sözcük çeşitleri, söz zinciri içindeki yerleri, birbirleriyle ilişkileri ve türetilme süreçleri uygulamalı çalışmalarla gösterilir. Sözcüklerin anlamları kuramsal olarak incelenerek, düzanlam, gönderge, çokanlamlılık, anlam belirsizliği, eşanlamlılık gibi olgular kavratılır.
 
FR-74/84 Fransız Yazını Tarihi  (19.-20.YY) (III-IV): 19. ve 20.Yüzyıl  Fransız yazınının önemli akımları, yazarları ve yazınsal özellikleri irdelenir. İlgili yüzyıllarda tarihsel olayların, toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yazınsal olaylara yansımaları, aynı biçimde yazarların toplumsal gelişmelere olan katkıları bilimsel yaklaşımlarla incelenir.

FR-75/85 Yazınsal Metin Yorumlama (19.-20. YY.) (III-IV):  19. ve 20. yy. Fransız yazınının önemli yazarlarının düşünceleri, yapıtlarından hareketle çözümlenir ve yapıtların yapısal, yazınsal ve dilsel özellikleri irdelenir. Yazınsal yapıtların okunma süreçleri eleştirel yöntemlerle gösterilerek, öğrencilerin yazınsal yapıtları okuyup yorumlama ve içerdikleri iletileri algılama yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır.

FR-76 Seçmeli Ders (III) (Bilişim Dili) : Bu derslerde bilişim alanında kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, bu alanda yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin bilişim alanında kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.

FR-76 Seçmeli Ders (III) (A.B. Yasaları Dili): Bu derslerde Avrupa Birliği kuruluş ve işleyiş yasalarının Fransız dili yönünden tanıtılması yapılarak, bu yasalarda yer alan kavramların ve anlatımların ortak dile göre değişiklik gösteren özellikleri, Birlik içinde Fransız dilinde yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin Avrupa Birliğinin yapısı konusunda kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır

FR-86 Seçmeli Ders (IV) (Hukuk Dili): Bu derslerde hukuk alanında kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, bu alanda yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin hukuk alanında kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.

FR-86 Seçmeli Ders (IV) (Toplumsal Güvence Dili): Bu derslerde toplumsal güvence alanında kullanılan Fransızcanın tanıtılması yapılarak, ortak dile göre değişiklik gösteren anlatım biçimleri, özel terimlerden oluşan sözcük dağarcığı, bu alanda yapılan sözlü ve yazılı iletişim örnekleri uygulamalı olarak gösterilir. Öğrencilerin toplumsal güvence alanında kendilerini geliştirmeleri ve Fransız dilini etkili olarak kullanmaları amaçlanır.