BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

İnancınıza saygım sonsuz. Birde Avşar oluşunuz üzerindede durarak, bu yanınızı da ön plana çıkarsanız desem çok yanlış mı yaparım?

Şah İsmail
Avşar Türkmenleri

Değerli boydaşlarım.

Ben de Avşar'ım. Kendi tarihimizi  de biraz biliyorum. Özellikle Çaldıran savaşını başlangıç kabul edersek olayları daha iyi anlar ve yorumlarız sanıyorum.

 

Değerli kardeşlerim.

Osmanlı bana göre Tük olma niteliğni kısa sürede terketmiş bir dönmeler imparatorluğu idi. Yavuza kadar Anadoluda yaşayan bizler Hoca Ahmet Yeseviden süzülüp gelen ve Hünkar Hacı Bektaşta ruh bulan bir inanç biçimi miz vardı.Yani Anadolu Türklüğünün büyük bir çoğunluğu Alevi-Bektaşi idi. Osmanlı Türkmen dedikleri, konar göçerlere, yani Türk unsura kıymet vermediği, makam ve mevkii vermediği için Tütkmenler için için Osmanlıya da kızmıyor değildiler.

 

İranda Safavi Devletini kuran Şah İsmail ise kurduğu devlette Türklere makam ve mevki vermiş ve devleti tamamen Türk unsura dayandırmıştı. Bu gün Mardin ve o bölgede Türk nufus yoksa bununda sorumlusu Osmanlıdır. O bölgede yaşayan  Oğuzların Beydilli boyu 'nun tamamına yakını gerisin geri İrana göç etmişler ve Mardin ve havalisini boşaltmışlardır...
 

..... Çaldıran savaşından sonra Yavuz baskısını artırmış ve Anadolu Türkmenlere dar ediliştir. Üstüne üstlük bir de Anadoluyu sünnileştirmek ve Arap müslümanlığını hakim kılmak için binlerce sözde din adamı getirmiş. Anadoludan İran bölgesine; gördükleri baskıdan ötürü gitmek isteyenlerin önünü kesmek ve geçişi engellemek için Şafi Kürtlerden sed oluşturmuştur.

Türkmenler baskıdan kurtulmak içn kürt bölgelerine kaçarak, bir anda dillerini, törelerini unutmuş ve Kürtleşmişlerdir. Ne yazıkki bunu apaaçık bilmelerine karşın bazı bilim adamları   bidikleri halde söylememektedirler. Tarih bir gün mutlaka yazacaktır.
   

İnancınıza saygım sonsuz. Birde Avşar oluşunuz üzerindede durarak, bu yanınızı da ön plana çıkarsanız  desem çok yanlışmı yaparım. Bu konuda daha başka   sözümüzde var. Sizlerde yorum yazarsanız karşılıklı  bir sonuca varırız diye düşünüyorum. Birliğinizim artarak sürmesini diler saygılar sunarım. Hoşça kalınız Boydaşlarım.

avsardunyasi@hotmail.com

19.09.2008