*** TÜRKMENSITESI *** KIBLESI INSAN OLANLAR ***

http://www.burunviran.com   http://www.karaozu.com  
http://www.kalekoy.de   http://www.yerlikuyu.com  
KAS 'dan iGDELi YERLiKUYU ve KARAÖZÜ iSTASYONU GÖRÜLÜYOR Fotograf: Secatipek Demir

ALEVi AYDINI OLMAK !

Alevi aydını olmak resmi anlayışın Alevileri ret ve inkar politikalarına karşı koymayla değer kazanır. Bu süreçte yani kimlik sorunu yaşanırken itiraz etmenin adı aydın olmaktır. Yada sistemin kanallarından beslenmeyi kabul etmemektir.
Alevilere devamlı olarak dayatılan resmi anlayış Sünni/Müslüman olduğudur. Başka seçenek yoktur. İşte bu noktada resmi anlayışın yok saydığı yıllardır asimilasyona uğrayan alevi aydınların tavrı kendini göstermesi gerekir. Peki şu anda Türkiye’de alevi sorunuyla ilgili bütün olarak bir aydın duyarlılığı ve tavrından söz etmek olasımıdır? Sorunun yanıtı “hayır” olduğu gibi bazı aleviler Aleviliğe ihanet içerisindedirler.
Karaözü sitesine, Karaözü’de Cemevi yapılması konusunda insanlarımız ne düşünüyor diye sordum. Cami yapalım diye soracak değilim ya.
Siteye yazan xy1, “Benim dönem ve benden sonraki dönem Alevilik kültürüyle yetişmedi”, “Karaözü’ye cami yakışır”, “Aslında hiçbir şey yakışmaz”, Zamanında caminin bahçesine eşek bağlayanlar, cemevinin bahçesinde koyun güder”,”Karaözü’de cemevinin ne işi var” “Önce Karaözü’nün kültürünü belirlemek lazım, Dincimi, Laikmi,Atatürk’çümü, Aydınmı, yobazmı,ataist’mi ? NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ve Aleviyim diyerek gerçek Alevilere zarar veren bir kasabada cemevinin ne işi var” demiştir. Alevi olmak için alevi Anne-Babadan doğmak yeterlidir.
Burada konu Karaözü’ne Cemevi yapılmasıdır. İçinde yaşadığı toplumun temel sorunlarından birine sırtını dönerek sessiz kalmak, aşağılanmak bu şahsın kendisinin ve sülalesinin vicdanlarını sızlatmazmı?

Karaözü’de birçok “okumuş” bulunmasına karşın, ciddi bir aydın birikiminden söz etmek mümkün değildir. Bu şahıslar alevi sorunu konusunda özel bir duyarlılık ortaya koymamışlardır. Zaten onlar için alevi olmakta pek önem taşımaz. Alevi kimliklerini, alevi olduklarını gizlemek yoluna giden bu şahıslarda aydın kimliği aramakta beyhude olur.
“Hiçbir peygamber kendi köyünde peygamberlik yapamaz” Bu söz İncil’de geçer ama Karaözü’lüler için söylenmiştir. Yabancıya övgüler yağdırılması, yabancının alkışlanması, kendi insanının yerilmesi, küçük düşürülmesi aleviler arasında görülen Karaözü’de ise fazlasıyla görülen bir eğilimdir.
Yüzyıllardır baskı, zulüm ve katliamlar altında yaşayan, halende asimilasyona uğrayan Karaözü halkına “aslında hiçbir ibadethane yakışmaz” demek ne kadar ahlakidir.?
Aleviler artık şunun farkına varmalıdır ki; kendi aydınını, insanını önemseyip değerli bulmayan bir toplumu dışarıdan bir yabancının önemsemesi asla söz konusu olamaz. Kendi değerlerine sahip çıkmayanların, başkalarının bu değerlere sahip çıkmasını beklemek hayal olur.
Benim Karaözü’ne cemevi yapılması yönündeki önerim aslında özel bir talep değildir. Hukukun, evrensel ilkelerin, temel insan hakları bağlamında söz edilecek bir taleptir. Laiklik, demokrasi istemek, eşitlik istemek ayrıcalık değil ayrımcılığın son bulmasıdır. Cem evine gidersin, gitmezsin, inanmazsın o tamamen kişilerin sorunudur.
Karaözü’de olumsuzluklar yok mudur ? tabi ki vardır. Olumsuzlukların tespiti olumluluğa ulaşmak için gereklidir. Fakat yalnızca olumsuzluk üzerine kurulmuş yaklaşım ancak olumsuzluk üretir.


Attila UÇARAttila Ušar