ANASAYFA'ya dön

BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

KUBİLAY OLAYI...

Devrim Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay

Süleyman ZAMAN

Cumhuriyet'in kurulması,aydınlama devriminin gerçekleşmesi, Ulusal Bağımsızlığın kazanılması ve bu bağlamda Emperyalizmin bu topraklardan kovulması ile birlikte, gerici ve Cumhuriyet’e karşı kışkırtmalar ve isyanlarda hızlı bir artış olmuştur.
       Atatürk Anadolu’yu ümmet toplumundan, Ulus toplumuna geçmeyi amaç edinmiştir. Cumhuriyet bu amaçla kurulmuştur.
       Laik Cumhuriyet kul anlayışı yerine vatandaş olma ve birey olma anlayışını içerir.
               Birey olma, vatandaş olma ile Uluslaşma birbiriyle bağıntılıdır. Yurttaş olamayan, bu bilince ulaşamayan bir insan birey de olamaz. Çünkü birey olmak, insanın özgür istenciyle karar almak demektir. Bu da ancak yurttaşlık bilinciyle olasıdır. Ümmet ve biat kültürü insanı birey olmaktan uzaklaştırır. Şeyhe, beye, ağaya bağlı kılar. Yurttaş olmak ise, çağdaş yasaların vermiş olduğu güvenceyle kişiyi yalnızca yasalara bağımlı kılar. Yurttaşlık bilinci tarihsel süreçte ancak uluslaşmayla gerçekleşmiştir.
       Atatürk, Anadolu’yu Uluslaştırmaya dönük devrimleri gerçekleştirmiştir. Atatürk Devrimleri özünde Uluslaşma hareketidir. Diğer bir yanıyla Atatürk Devrimleri “Aydınlanma” eylemidir. Anadolu’nun Ortaçağ karanlığından kurtulup, çağdaş değerlerle donanması ve özgürleşme aidiyetini gerçekleştirmeye dönüktür.  Bu devrimin en belirleyici yönü laikliktir. Unutulmasın ki laik anlayış ve laik yaşam biçimi birçok insanı rahatsız etmiştir. O rahatsılzık kimi çevrelerce bugünde açık bir şekilde görülmektedir.
               İşte bu aydınlanma devrimini içlerine sindiremeyen güçler; kurulan bu "Genç Cumhuriyet"i, Aydınlama işlevini veya Ulusu yıkmak için birçok isyanlar gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir.
               Bu isyanlardan en önemlileri, daha "Kurtuluş Savaşı" döneminde 24 Aralık 1919 yılında "Şeriat'ın uygulanmasını" isteyen ve Bayburt’ da gerçekleştirilen “Şeyh Eşref “ gerici ayaklanmasıdır.
               İkincisi Cumhuriyet kurulduktan sonra ise 1925 yılında gerçekleştirilen Şeyh Sait Ayaklanmasıdır.
               Üçüncüsü 23 Aralık 1930 Yılında Derviş Mehmet önderliğinde gerçekleştirilen "Menemen" olayıdır. Bu ayaklanmaların benzer yönleri "Gerici Ayaklanmalar" olmasıdır. Menemen Olayı bu ayaklanmaların en önemlilerindedir.
               Bu olayların içeriğine baktığımızda hepsinin de emperyalizmle bağımlı olduklarını; bu olayların arkasında o dönemin en güçlü emperyal ülkesi olan İngiltere'nin bulunduğunu görmekteyiz. Bu ayaklanmaları gerçekleştirenlerin "Nakşibendî" tarikatından olduklarını ayrıca belirtmek gerekir.
               Atatürk'ün Anadolu'yu aydınlatmak için ortaçağ karanlığını yıkmaya çalıştığı ve bunun için peş peşe gerçekleştirdiği devrimleri benimsemeyen ve o devrimlere karşı bir duruş geliştiren gerici güruh, halkı bu devrimci ve özgürleştirici Cumhuriyet'e karşı kışkırtıyorlardı. Bu kışkırtıcılardan birisi de Menemen'de Şeriatı getirmeye çalışan Derviş Mehmet'ti.
               Derviş Mehmet; "Yeşil Bayrak" altında halkı Cumhuriyet'e ve Atatürk'e karşı ayaklandırmış sokakta "Şeriat İsteriz" diye sloganlar atarak kalabalığı isyana yönlendirmiştir. Bu eylem bir Şeriat provasıdır. Kendini var etmeye yönelen, belini doğrultmaya çalışan bir genç Cumhuriyet’in yıkılmasına dönük bir eylemdir. Bu tür kışkırtmaların benzerlerinin Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta da yaşandığı görülmüştür.
               Bu eylemi ve gerici kalkışmayı gören ve orada görevli bulunan genç yedek subay Mustafa Fehmi KUBİLAY bir manga askerle (on kişilik asker) bu gerici kalkışmaya engel olmaya çalışırken bu gerici güruh tarafından yakalanıp korkunç bir şekilde, kör bir bıçakla boynu kesilerek öldürülmüştür. Daha sonra ise bu güruh tarafından kesilen KUBİLAY’ın kafası "yeşil bayrağa" asılı bir konumda caddede dolaştırılmıştır. Bu ne korkunç bir duygu yoğunluğu; bu ne kin, bu ne hınç güdüsü, gerçektende anlamak zor! Gerici güçlerin bu tür olayları her yerde uyguladıklarını da biliyoruz.
       Bu tür gerici eylemler tarihe ve insanlığa ve hele özellikle bu topraklara hiç yabancı değil.  Gerici yobazların tarihte de bu tür katliamlar yaptıklarını anımsatmalıyım. Tarihsel süreçte yapılan bir iki olaya şu örnekler verilebilir:
       Gericiler Hallacı Mansur’u da aynı şekilde öldürmüşler ve bedenini parça parça etmişlerdi.
       Nesimi'nin derisini diri, diri yüzmüşlerdi.
       Şeyh Bedreddin'inin kafasını keserek sokaklarda dolaştırmışlardı.
       Kerbela'da Hz. Hüseyin'in kafası Yezid'in Komutanı tarafından koparılarak mızrağın üzerinde kentte dolaştırılmıştı.
       Daha yakın tarihte Sivas’ta Madımak Otel’inde 37 insan diri, diri yakılmıştı.
       Kubilay olayı, gerici ile ilerciler arasında ki, yani aydınlıkla, karanlık arasında ki farkı göstermesi açısından çok önemli bir göstergedir.
             Yaşanılan gerçekler insanlığa göstermiştir ki Aydınlıktan yana olanların eylemi yaşatmaya, yeşertemeye, üretmeye, var etmeye, zenginleştirmeye, paylaşmaya, genelleşmeye, özgürleştirmeye... vs. dönükken; tam tersine gericilerin eylemi; yok etmeye, bitirmeye, tüketmeye, ben merkezliğe, baskıya, sahip olamaya,  kinciliğe, hep banalcılığa, bağımlığa, kulluğa, ...vs.'ye dönük eylemler olmuştur. Tarihin her döneminde de bu böyledir.
               Günümüzde ortaçağ yaşam biçimini dayatmaya çalışan eylemlere "özgürlük adına" taraf olmak aymazlıktan başka bir şey değildir.
       Akıl ve bilim doğru olanın, gerçek olanın çözümlenmesini bize gösteren en önemli yöntem olmalıdır. Akıldan ve bilimden uzaklaşmayalım. Yaşamı özgürleştiren, zenginleştiren, ileriye ve geleceğe doğru götürecek olan değerlere hep birlikte sahip çıkmak aydın olmanın en temel işlevi olmalıdır.
       Bu duygular içinde 23 Aralık 1930 tarihinde kafası kesilerek öldürülen KUBİLAY’ı ve tüm devrim şehitlerini en derin sevgilerimle anıyorum.

 

Süleyman ZAMAN

                                                               23.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

KARAÖZÜ ŞAHRUH'TAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ ANTALYA BÜYÜK BULUŞMASI - AFİŞ ve DAVETİYE

ŞAHRUH’TAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ ANTALYA BÜYÜK BULUŞMAMIZ

ETKİNLİĞİMİZİN AMACI ve İÇERİĞİ

 

Bu etkinliğimizin içeriğini anlatırken isim olarak yörenin tümü adına  “KARAÖZÜ” diyeceğim. 14 köyü tek tek saymamak için. Bu konuda anlayışlı davranacağınızdan eminim.

 

Etkinliğimizin gerçekleşmesi için Afiş, Davetiye basılması, bu afişlerimizin Antalya bilboardlarında yayınlanması ve de Dünyaca ünlü Antalya ATATÜRK Kültür Merkezi PERGE salonunu bizlere ayırması nedeniyle Antalya Büyükşehir belediye başkanımızın bizlere sunduğu olanaklar için teşekkür ederek başlamak isterim.

 

Ayrıca Antalya’da yaşayan dostlarımızın katkılarını görevde olsa göz ardı etmemek gerekir. Gökçam’lı dostumuz sayın Rıfat SAÇI’nın gayretleri takdire şayandır. Sayın büyüğümüz KARAÖZÜ’lü Süleyman ÖZEL, MİSLEROVACIK’lı sayın Ali DENİZ ve BURUNVİRAN’lı Kemal KORKMAZ arkadaşlarımızın emeklerine yüreklerine sağlık. Yöre derneklerimizin ve yöremiz yerel yöneticilerinin kişisel ve de kurumsal destekleri, yararlı ve güzel olacağını umduğum etkinliğimizin gerçekleşmesinde beni yüreklendirdi.

 

Bu etkinliğimizi Kültürlerin ve Festivallerin buluştuğu ANTALYA’da yapmak zorundaydık. Belediye yönetiminin laik-çağdaş ve modern cumhuriyetten yana oluşu, Antalya’da yöremiz yaşayanlarının birlikteliği adına bir etkinliğimizin yapılmamış olması bizi zorunlu kıldı. Antalya’da 14 yöre köyümüz insanlarından yaşayanların olması da bizim için önemli bir etkendi. Yurtdışında yaşayanlarımızın yeni yıl tatillerinin burada geçirmesi de bizi Antalya’ya yönlendirdi.

 

Resim ve karikatür sergimizin Antalya B.Şehir belediye başkanı sayın Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN tarafından açılışının yapılacak olması, panelistlerimizin ve konularının ayrıcalıklı ve de yöreye yapılabilecek yatırımların projeleri olması oldukça önemlidir. Karaözü adının MAARİFÖZÜ olarak anılmasının en önemli nedeni KARAÖZÜ kasabamızın cumhuriyetin ilk yıllarında yapmış oldukları eğitim yatırımlarıdır. Bu yatırımları devlet kanalı ile değil, tamamen İMECE kültürüdür. Emeği geçen hakka yürümüş atalarımızı saygı ile anıyorum. Işıklar içinde uyusunlar. “Mezarlığı söküp yerine okul yapabilen tek köydür yöremiz adına KARAÖZÜ. Aşık Veysel gibi bir üstadın şiirlerine konu olabilen tek ve ilk köydür. ” Fikret OTYAM üstadın o zaman köy olan KARAÖZÜ’ye gelmesi ve araştırmalarına konu yapması ve sohbetlerinde KARAÖZÜ’yü kendi köyü ilan etmesi rastlantı değildir. Fikret OTYAM üstadın anılarında yaşamak bize ve yöre insanımıza da ayrıca onur verir.

 

Ak Deniz ile Kuzey Buz Denizini şiirle birleştiren Dünyaca ünlü şair Kemal ÖZER’i, Hollywood film afişlerinin yaratıcısı, Antalya-Adana film festivallerinin ressamı  Mehmet BAL’ı, Şair-yazar H.Avni TATAR’ı, Kemal ÖZDEMİR’i, Kadim Doğan SERİNÖZÜ’yü, öğretmen ARİF’i, Ali DOĞANAY’ı, SADIK BABA’yı, Zeynep UZUNBAY Özdemir’i, Aşık IŞIK’ı, Karpınarlı Aşık  HÜSEYİN’i, Kadim DOST’u, ERFANİ’yi, MEFTUNİ’yi, Süleyman GÖRGÜLÜ, Senatör Hüseyin ÖZTÜRK’ü, H.Ali VURAL, Rıza ILIMAN ve Hüseyin MERT milletvekillerimizi ve ismini hatırlayamadığım bir çok değerimizin yöresi de KARAÖZÜ ve ÇEVRE KÖYLÜLERİDİR.

 

Etkinliğimizde sanat, kültür, tarih ve kalkınma projeleri bulunmaktadır. Ressam Gülden KOLUKISA, Karikatürist Uğur PAMUK dostlarımızın eserlerinin gösterime sunulduğu sergimiz sanatseverlerimizle buluşacak. Yöre insanımız Em. İlköğretim Müfettişi Sayın H. Hüseyin ÇELİKCAN öğretmenimizin “Yöremizin Sosyal Yapısını ve Tarihimizi” irdeleyen bir sunumu olacaktır. Yöremizin süreli yayın organı ŞAHRUH dergimizin Yayın Kurulu Başkanı Em. Öğretmen Sayın İsmail KILIÇÖZGÜRLER Dergimiz hakkında bilgiler verecek. Tarihimizi iki ayrı görüş üzerinden değerlendirecek konuşmacılarımıza da yer verdik. Anadolu’da Türk İzleri konulu sunumu Yönetim Bilimci-Tarih yazarı Sayın Hayrettin KALKANDELEN üstadımızdan dinleyeceğiz. Kültürlerin Beşiği ANADOLU’nun alt belleğinde ÇORUM’un yeri konulu sunumunda Kültür ve Tabiat Varlıkları eski Gn. Müdürü Yüksek Mimar Sayın Kemal SOYER’in slayt gösterisini izleyeceğiz.

Köy Enstitülerinin yöremizin kalkınmasında oldukça önemli payı vardır. DSP Genel Sekreteri- Denizli M.vekili Doçt. Dr. Hasan ERÇELEBİ ağabeyimizin araştırma tezi olan “ KÖY ENSTİTÜLERİ Yaşasaydı neler olmazdı” konulu slayt gösterisinin beğenileceğinden eminim.

CHP Tokat M.vekili Sayın Orhan Ziya DİREN üstadımızın DİMES  Süt- Meyve suları ve DİREN şaraplarının üretildiği fabrikalarını yöre çiftçilerimize de ziyaret ettirmiştim.

Modern hayvancılığı ve organik gıda üretiminin çok sağlıklı ortamlarda nasıl üretilebileceğini görmüştük. Panelimizde yöremizde ne gibi tarımsal üretim yapılır, yöremize modern çiftlikler kurulması konusunda maddi-manevi ne gibi destekler alabiliriz, kendisinden dinleyeceğiz.

 

Yöremizin başarılı işadamlarından sanayici Makine Müh. Sayın Mustafa ÖZDEMİR dostumuz panelimizde “Her Köye Bir Fabrika” projesi için AB fonlarından nasıl yararlanacağımızı anlatacak.

Mersin B.Şehir Teftiş Kurulu Başkanı ve Kamu Yönetim uzmanı Sayın Tekin KARABIYIK dostumuz panelimizde 5 Yıllık Master Planı konusunda bize bilgiler verecek. Sanayi ve Tarımsal yatırımlar olarak yöre insanımıza iş alanları yaratarak güzel yörelerimizi ıssız kalmaktan kurtarmayı amaçlamaktayız.

Yazarlarımızın eserlerini imzalayacakları bir bölümde oluşturacağız.

Bu etkinliğimizin tüm konuşmaları ve katılımcıları yayınlayacağımız kitapta yer alacaktır.

 

Etkinliğimize maddi-manevi katkı koyan ve katkı koyacağını açıklayan dostlarımıza da zamanımız yeterse kısa da söz hakkı vereceğiz.

 

 Maddi katkılarından dolayı ÖZDEMİRLER Anten Sanayi ve ATLAS Alüminyum Sanayi şirketleri grubu başkanı Sayın Mustafa ÖZDEMİR, PRODES Şirketler grubu adına Mehmet TAŞTAN, Ankara ARMAN TİCARET adına Sayın Ali KARAHAN, Sayın Murat ALBASAR, Adalet KÜLCÜ, Agentur turizm işl. Sahibi Emin DEMİREL arkadaşlarıma teşekkür ederim.

 

Nurgül SABANCILAR- Erdoğan YÜCEL, Levent VURAL, Esma AŞKIN, Suzan YÜCEL ve İzmir Beş Köyler Der. Bşk. Bülent AVAR, Ankara YEDİ BUCAK AŞARLARI Der. Bşk. İsmail DOĞAN, Secati İpek DEMİR, Keziban SOURİS, Gülçin AKÇA, Kuşsaray Muhtarı Orhan ÇELİKCAN, Gökçam Muhtarı Mehmet SABANCILAR dostlarıma da Yönetim Kurulumuz teşekkür ederim.

 

Bu kadar yoğun çalışmanın üstüne akşam eğlencemiz olmalı diye de düşündük yöremizin otantik türkülerinin yaratıcısı KADİM DOST ozanımızı ve türküleri güzel sesi ile yorumlayan LEMAN ve grubunu da eğlencemize kattık. Kendilerine katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum…

 

Bu güzel gecenin ardından ertesi gün 26 Aralık Pazar günü sabah kahvaltısında yöneticiler ve tüm konuklarla bir değerlendirme toplantımız olacak. Bu toplantımızın konusu örgütlerimizin ve yöremizin toplumsal sorunlarını tartışacağız. En önemli konuların başında üniversitede okuyan ve kariyer yapma fırsatı yakalamış gençliğimizin maddi problemleri ve lise öğrencilerimizin üniversiteye girme başarılarının artırılması konuşulacak.

 

Etkinliğimiz diğer büyük şehirlerimizde değişik konularımızla devam edecek, yöre insanlarımızın tanışıp kaynaşacağı, yaşadıkları yerlerdeki tüm yerel yönetim ve Laik-çağdaş Sivil Toplum Kuruluşlarının her kademesinde söz sahibi olmaları sağlanması amacını taşımaktadır.

 

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1960’lı yıllara kadar çoban yıldızı gibi parlayan yöremizin üstüne örtülen küllenmeyi kaldırmak ve şaşalı günlerine yeniden döndürmek, KARAÖZÜLÜLER ve ÇEVRESİ KÖYLÜLERİ DE LAİK-ÇAĞDAŞ CUMHURİYETİN korunması için varız demek için Antalya’da toplanıyoruz.

Bu etkinliğimize katılanların masraflarını kendileri karşılaması da takdire şayandır.

 

Etkinliğimiz teknik donanım sağlanabilirse internet üzerinden izlenmesi sağlanacaktır.

Yöremiz adına “Nice yararlı etkinliklerde” buluşmak dileğiyle, sevgi-saygı sunarım…

 

Eğitimci Vedat TATAR

 

 

 

KARAÖZÜ ŞAHRUH'TAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ ANTALYA BÜYÜK BULUŞMA PROGRAMI

KARAÖZÜ ŞAHRUH’TAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ ANTALYA BÜYÜK BULUŞMASI

25 ARALIK 2010 Cumartesi

Resim ve Karikatür Sergisi,Yöre yazarlarımız, eserlerinin tanıtımı ve imza günü

TARİH : 25 – 26 ARALIK 2010 CUMARTESİ SAAT : 13:30

YER : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PERGE SALONU ANTALYA

Ressam Gülden KOLUKISA

Karikatürist Uğur PAMUK sergimizi üstlenmişlerdir.

Sergimizin açılışını Antalya B.Şehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN yapacaktır.

 

Sunucu: Nurgül SABANCILAR İstanbul GÖKÇAM Dernek Başkanı

Panel Konuşmacılarımız

Oturum Başkanı Eğitimci Vedat TATAR Milletvekili Danışmanı

Anadolu'da Türk izleri Hayrettin KALKANDELEN Yönetim Bilimcisi, Tarih Yazarı

 

Kültürlerin beşiği Anadolu’da Çorum’un tarihi geçmişi “ANADOLU’nun alt belleği”. Kemal SOYER Kültür ve tabiat varlıkları eski Gen. Md.

 

Yöre tarihimiz hakkında H.Hüseyin ÇELİKCAN KUŞSARAY Eğitim Fonu Bşk. Em. İlköğretim Müfettişi

 

KARAÖZÜ ŞAHRUH Dergisi Tanıtımı İsmail KILIÇÖZGÜRLER Em. Öğretmen , Yayın Kurulu Başkanı

 

Köy Enstitüleri konusunda Dr. Hasan ERÇELEBİ Denizli Milletvekili

 

“Her köye bir fabrika” Konulu AB projesi hakkında Mak. Müh. Mustafa ÖZDEMİR ÖZDEMİRLER Anten Sanayi ve ATLAS Alüminyum Sanayi Sirketler grubu Yön. Kur. Başkanı

 

Tarımsal yatırımlar hakkında Orhan Ziya DİREN Tokat Milletvekili- DİMES Grubu sahibi.

 

Yöremizin beş Yıllık Master Planı Tekin KARABIYIK Mersin B.Şehir Belediyesi Teftiş Kurulu Bşk.

 

TARİH: 25 ARALIK 2010 SAAT: 13 :30

YER : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PERGE SALONU ANTALYA

* * *

Yurtdışı ve yurtiçinden gelen temsilci ve Antalya’da yaşayanlarla yemekli toplantı..

KADİM DOST OZAN-Türk Halk Müziği Sanatçısı

LEMAN ve Grubu

TARİH : 25 ARALIK 2010 CUMARTESİ SAAT : 18:30

YER : Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulu FALEZ OTEL karşısı MURATPAŞA - ANTALYA

 

* * *

26 ARALIK 2010 Pazar

Resim ve Karikatür Sergi, Yazarlarımızın Kitap Tanıtımı devam edecektir.

* * *

 

Y Ö N E T E N L E R

 

Süleyman ÖZEL, KARAÖZÜ Em.Öğretmen. ANTALYA 

Rıfat SAÇI, GÖKÇAM. İktisatçı. ANTALYA.

Ali DENİZ MİSLEROVACIĞI Radyo Bşk. ANTALYA

Kemal KORKMAZ BURUNVİRAN, Antalya H.Bektaş Veli vakfı Yön. Kur. Üyesi

Vedat TATAR Eğitimci - Milletvekili Danışmanı. ANKARA

 

ONUR KONUKLARIMIZ

 

Hüseyin MERT İstanbul Milletvekili

Ali Haydar ÖNER Isparta Valisi

Fikret OTYAM Araştırmacı- Yazar

Mehmet BAL Ressam,

Ekrem KABAY Senatör

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 22.Dönem Milletvekili. UFAK Ünv. Öğrtm. Üyesi

Ali DOĞANAY Araştırmacı- Yazar Almanya.

Süleyman GÖRGÜLÜ Araştırmacı- Yazar Almanya.

Bilal ÇELİKCAN Çorum KDD Başkanı

Esma AŞKIN Ankara KARAÖZÜ. Kültür Derneği Başkanı

Nurgül SABANCILAR İstanbul GÖKÇAM Kültür ve Day. Derneği Başkanı

Suzan YÜCEL Mersin KARAÖZÜ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Bülent AVAR İzmir BEŞ KÖYLER Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Gülçin AKÇA Antalya Abdal Musa Der. Bşk.

İsmail DOĞAN Ankara Yedibucak Avşarları Top. Day. ve Kül.Der. Bşk.

Veli BAYRAK Mizah Yazarı. Ankara ZERK Köyü Kül.ve Day. Der.Bşk.

Hüseyin ASLAN Ankara MİSLEROVACIĞI Dernek Başkanı

Adalet AYDIN     Frankfurt

Nebi ÖZCAN ACIRLI Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Mersin

İsmail KILIÇÖZGÜRLER KARAÖZÜ-ŞAHRUH Dergisi Yayın Kur. Bşk.

Halil DALAK       ŞAHRUH Dergisi Yayın Kur. Üyesi

Emin DEMİREL KIZILPINAR DOSTLUK-DAYANIŞMA GRUBU Bşk.

Secatipek DEMİR www.turkmensitesi.com Sahibi-Yöneticisi

Levent VURAL www.radyogokcam.com-www.<wbr></wbr>gokcamlilar.com Yöneticisi

Keziban SOURİS www.anadolulular.de Sahibi- Yöneticisi

Nilüfer TUNÇ  Frankfurt Mali Müşavir

Erdoğan YÜCEL KUŞSARAY'lı Türk Telekom İZMİR

Mehmet TAŞTAN  KARAÖZÜ. PRODES Şirketler Grubu Ankara

Ali KARAHAN ARMAN TİCARET ANKARA

 

KAYSERİ-KARAÖZÜ ve ÇEVRE KÖYLERİ MUHTARLARIMIZ. FELAHİYE- ACIRLI. VEZİRALAN. ÇORUM; GÖKÇAM- KUŞSARAY- MİSLEROVACIĞI –Y.KÖRÜCEK- SİVAS KANGAL ZERK köyü .MUHTARLARIMIZ

 

KATKI KOYAN FİRMALAR: ÖZDEMİRLER anten Sanayi – ATLAS Alüminyum Sanayi Şirketler grubu

- ARMAN TİCARET ANKARA

Etkinliğimiz; ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlenmiştir.

-PRODES Şirketler Grubu Ankara

 

ETKİNLİĞİMİZE NASIL KATILACAĞIZ

 

Etkinliğimiz Antalya AKM (Atatürk Kültür Merkezi) PERGE Salonunda yapılacaktır. Konaklama ve akşam yemekli toplantımız Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulu sosyal tesislerinde (FALEZ OTEL Karşısı- MURATPAŞA) yapılacaktır. Yemek ve konaklama ücreti;

                         Tek kişilik oda   35   TL Kahvaltı dahil.
                          2 Kişilik   Oda   60  TL  Kahvaltı dahil
                          3 Kişilik   Oda   75  TL  Kahvaltı dahil
                          4 Kişilik   Oda  100 TL  Kahvaltı dahil
Akşam Yemekli toplantımızın ücreti bir kişi 15 TL.dir. İçkiler Tekel fiyatı ile ayrıca ödenecektir.

KADİM DOST ve LEMAN GRUBUNUN özlü müzikleri ile gecemiz coşkulu devam edecektir.

ANTALYA
BULUŞMASI HAKKINDA İLETİŞİM KURULACAK YÖNETİCİLERİMİZ


Süleyman ÖZEL            KARAÖZÜ               0532 604 85 65    ANTALYA
Rıfat SAÇI                    GÖKÇAM     <wbr></wbr>           0532 779 10 92       ANTALYA
Ali DENİZ                     MİSLEROVACIĞI     0535 989 79 06    ANTALYA
Kemal KORKMAZ         BURUNVİRAN          0532 422 13 90       ANTALYA

Nurgül SABANCILAR    GÖKÇAM                0532 548 97 42    İSTANBUL

Suzan YÜCEL                KARAÖZÜ                0542 476 98 89       MERSİN

Zeynel ÖZER                 KUŞSARAY              05056779454  ev  03642587788  ÇORUM

Vedat TATAR                 KARAÖZÜ               0533 735 09 00    0312 420 60 58 ANKARA

 

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN

 

Emin DEMİREL     +496207/5186 ofis(büro)    Cep.+49 175 246 42 41   Almanya

 

Ufuk TÜKENGÜN    00452 055 44 87  Danimarka

 

Adalet AYDIN   Ev:  0049 693740 92 03               Cep: 0049 178 408 67 93  Almanya

 

Etkinliğimize katılmak isteyen dostlarımız Turizm Otelcilik ve Uygulama okulunu arayıp etkinlik için konaklamak istediğinizi belirterek yerinizi ayırtabilirsiniz.

Tel. 0242 238 51 30    Fax: 0242 238 51 35

 

ANTALYA NOEL nedeniyle kalabalık olacağından katılımcılarımız yerlerini bir an önce ayırmalıdırlar...

KARAÖZÜ VE ŞAHRUHTAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ ANTALYA BULUŞMASI

 • HAYDİ ANTALYA’YA BULUŞMAYA GİDELİM…
 • HAYDİ ŞAHRUH’A ÖZLEMLERİMİZİ GİDERMEYE GİDELİM…


 • YANİ AÇILIN KAPILAR ŞAHA GİDELİM…
 • YANİ YIKILIN ZİNDANLAR MUSTAFA KEMAL’E GİDELİM…


Tekin KARABIYIK

Kamu Yönetimi Uzmanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı

 


Yukarıdaki başlık altında gerçekleştirilmeye çalışılan etkinliği, büyük bir heyecan içinde izliyorum.

Bendeniz yalnızca Karaözü ve Şahruh’tan geçmekle kalmamış; aynı zamanda Karaözü’de ve Karaözü’yü, Karaözü’lüleri yaşamış birisi olarak böylesi bir etkinliğin tertiplenmiş olmasından büyük bir onur ve gurur duyuyorum.

Ben “Karaözü” deyimini, yalnızca bir beldenin adı olarak değil, çevresindeki diğer Alevi-Bektaşi geleneğinden gelen köylerin bir bütünlüğü olarak gördüm hep.

Karaözü o yörenin her zaman için başta kültür olmak üzere
bir çok konuda her zaman önderi olmuştur. (O yöreden kastım; Alamettin, Ebulhayır, Kadılı, Kızılpınar,Taşlık, Kavaklık, Özvatan, Acırlı, Küpeli, Eğerci, Tekmen, Sızır, Çepni ve hatta İnkışla ve Yeniçubuk’u da içine alan alanı kastediyorum.) Bu yörelerden birçok insan Karaözü ve Karaözü’lü ile bir biçimde ilişki içinde bulunmuştur. Bu ilişki bazen Karaözü Tren İstasyonu, bazen Karaözü Pancar Alım yeri, bazen ve çoğunlukla da Karaözü İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinde eğitim görmek temelinde biçimlenmiştir. Bir biçimde Karaözü ile ilişkiye giren insanların, gerek genel olarak Alevi-Bektaşi, gerekse de Karaözü hakkındaki varsa önyargılarının ortadan kalktığı görülmüştür. Bu niteliği ile Karaözü’nün, yörenin hoşgörü ve demokrasi kültürünün gelişmesine çok büyük katkıları olduğu gerçeğini teslim etmek gerektiğini düşünüyorum.

Ancak, bir yandan ülkemizde genel bir sorun olan iç ve dış göçün, gerekse de yüksek eğitim görmüş insanların büyük şehirlerde yaşamayı tercih etmeleri nedenleriyle Karaözü büyük bir göç vermiş; bu nedenle gerek tarım ve hayvancılıkta geri kalmaya başlamış, gerekse de nüfus azalması nedenleriyle neredeyse belediye olma vasfını kaybetme noktasına gelebilmiştir. Karaözü’nün nüfusu daha çok yaşlılardan oluşmaya başlamış, çevresine örnek olan tarımı ve hayvancılığı gerilemiş, turizmi yalnızca yaz aylarında birkaç haftalık baba ocağını ziyaret anlamına indirgenmiş, yine çevre beldelerde yapılan eğitim kurumlarıyla, pancar istasyonlarıyla çevre köy ve kasabaların Karaözü ile ilişkilerinde bir gerileme başlamış, Karayollarının ve kara ulaşım araçlarının yaygınlaşmasıyla Karaözü İstasyonu eski önemini büyük ölçüde yitirmiştir.

Bu tespitleri sadece ben değil bir çok insanın yaptığını biliyorum. Yine bir kısım insanın bu tespitlere katılmayacağını, bunları eleştireceğini de biliyorum. Bunların hepsini de saygı ile karşılıyorum.

Ama ben bu bağlamda ANTALYA BULUŞMASINI çok önemsiyorum. Eğer bu buluşmaya yeterli katılımı sağlayabilirsek işte o zaman çok büyük bir başarıya imza atılacaktır.

Benim bu buluşma ile ilgili bir hayalim var. Bu hayalimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Karaözü, bana göre aynı zamanda Cumhuriyetimizin aydınlık yüzünü de temsil etmektedir. Bu bağlamda, 2023 yılı yani yalnızca 13 yıl sonrası hedeflenerek Karaözü ile ilgili bir MASTER PLAN hazırlanabilir. Bu planını adı da bu buluşmada belirlenebilir. Bu master plan, 5’er yıllık orta vadeli planlar ve yıllık planlarla hayata geçirilebilir.

Benim uzmanlık alanım yerel yönetimler. Bu bağlamda, 2013 yılının Karaözü’sünün içinde bulunması gereken yönetsel statünün belirlenmesi ve o aşamaya varılabilmesi için gereken hukuksal, idari ve siyasi çalışmaların nasıl olması gerektiği konusunda her türlü katkıda bulunmaya hazırım. Yine yeni yönetim biçiminin mali sorunlarının çözümü konusunda da katkı sunabilirim. 20 yıldan daha uzun süredir belediyecilik deneyimimden çıkardığım sonucu şu cümle ile özetleyebilirim: “Belediyecilik son tahlilde rant üretme ve dağıtma sanatının adıdır”. Eğer biz Karaözü’de rant üretebilirsek ve bu rantı da halk, yerel yönetim ve girişimci arasında adil bir biçimde paylaştırabilirsek yönetsel sorunların çözümünde önemli gelişmeler gösterebiliriz.

Elbette sorun sadece yönetsel çerçeveye indirgenemez
. Sorunun ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, coğrafi, turizm gibi birçok boyutları bulunmaktadır.

Ben ANTALYA BULUŞMASI ile maddi ve manevi birikimlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda kullanmamızı sağlayabiliriz diye düşünüyorum veya en azından bu umudu taşıyorum.

Beni böyle bir düşünceye ve umuda sevkeden hususların içinde elbette ki Karaözü’yü ve çevresini bilmem, orada yaşamam hususları önemlidir. Ama ancak bir o kadar da 12 yıl önce tanıştığım ve dostluğundan büyük bir haz aldığım Vedat TATAR’ın, zaman zaman haksız eleştirilere maruz kalmasına karşın, bitmek bilmeyen bir yöre tutkusu ve mücadele azmidir. Onun bu azim ve tutkusu, inanıyorum ki yalnızca bu Buluşmanın başarısı ile sınırlı kalmayacak, somut sonuçları ile de kendisini gösterecektir.

ANTALYA BULUŞMASININ yöremize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum.Tekin KARABIYIK

Kamu Yönetimi Uzmanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Teftiş Kurulu Başkanı


 • HAYDİ ANTALYA’YA BULUŞMAYA GİDELİM…
 • HAYDİ ŞAHRUH’A ÖZLEMLERİMİZİ GİDERMEYE GİDELİM…
 • YANİ AÇILIN KAPILAR ŞAHA GİDELİM…
 • YANİ YIKILIN ZİNDANLAR MUSTAFA KEMAL’E GİDELİM…

 

6 Eylül 2010

 

 


 

 

ANTALYA BULUŞMAMIZ-KARAÖZÜ ŞAHRUHTAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ

YEREL YÖNETİMLERİMİZİN TEMSİLCİLERİ

 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİMİZİN ÖNDERLERİ

 İNTERNET SİTELERİNİN - RADYOLARIMIZIN BAŞKANLARI

Ve

YÖREMİZİN DUYARLI İNSANLARI

 

 

“ANTALYA BULUŞMAMIZ-KARAÖZÜ ŞAHRUHTAN GEÇENLERİN ÖYKÜSÜ “ konulu etkinliğimizi yazın yaptığımız etkinliklerde konu edilmesine rağmen gerekli ilgiyi gösteren birkaç arkadaşımız dışında destekleyen ve gündeme getiren olmadı. Sayın Vedat TATAR’ın bu yöre için yararlı olduğuna inandığımız “ANTALYA BULUŞMASI”  önerisini hayata geçirmek üzere görev aldık. Amacımız yöremizi uluslar arası platformda gündeme taşımak. 25 -26 Aralık 2010 tarihlerinde Antalya’da;

 

25 ARALIK 2010 Cumartesi

1-     Resim ve Karikatür sergisi,Yöre yazarlarımız, eserlerinin tanıtımı ve imza günü

2-     Yöremizde Köy Enstitülü yıllarda Siyasi-Kültürel ve iktisadi durum ve yöremize yapılacak yatırımlar, projeler konulu panel.

3-     Antalya Abdal Musa Dernek konserine katılım ( Erdal Erzincan-Dertli Divani)

 

 

26 ARALIK 2010 Pazar

Yurtdışı ve yurtiçinden gelen temsilci ve Antalya’da yaşayanlarla yemekli toplantı.

Yöremiz için ben de varım diyen kurum ve kuruluşlarımızı- tüm duyarlı dostlarımızı desteğe çağırıyoruz.

Sergimizin açılışını Antalya B.Şehir Belediye Başkanımız yapacaktır.

Gülden KOLUKISA – Uğur PAMUK  sergimizi üstlenmişlerdir.

 

 

Panel konuşmacılarımız

 • Yöre tarihimiz hakkında H. Hüseyin ÇELİKCAN Em. Müfettişi
 • Fikret OTYAM Araştırmacı- Yazar
 • Köy Enstitüleri konusunda Dr. Hasan ERÇEBİ Denizli Mvekili

Sanayi ve tarımsal yatırımlar hakkında Orhan Ziya DİREN Tokat     Mvekili- DİMES Grubu sahibi.

 • Belediye Başkanımız ve Muhtarlarımız katılımları halinde konuşma yapacaklardır.


Bu programımız henüz taslak aşamasındadır. Gerekli altyapı çalışmaları yapılmıştır.    Öneri ve katılımlarınız iletildiğinde kesinlikle değerlendirilecektir. Bazı yabancı addedilen köylerimizi belediyemize katarak nüfusumuzu artırmak amacı ile yazmakla birlikte diğer köylerimiz içinde siyasi-kültürel yaşantı ortaklığımız iyi oluşundandır. Saygılarımızla…

TERTİP KOMİTESİ

H. Hüseyin ÇELİKCAN    

Süleyman ÖZEL   

Rıfat SAÇI    

Kemal KORKMAZ              

Ali DENİZ

 

Vedat TATAR