BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

ŞAHRUH DOSYASI TBMM'nde

ŞAHRUH KÖPRÜSÜ- KARAÖZÜ, Fotoğraf: Secati Demir 2004

GÜLYÜZLÜ CANDOSTLAR (31 AĞUSTOS 2005)
ŞAHRUH
köprümüz ile ilgili girişimlerimizin sonuçları, ilgi gösteren KARAÖZÜ ve ÇEVRE KÖYLERİ için yapılması gereken konularda duyarlı davranan, bu yörenin dedikoduları- kısır tartışmaları değil de, yapılması gereken iyi işler için uğraş gösteren yayın organları ve kişilerine ilgili bilgiyi ulaştırmak KARAÖZÜ ve ÇEVRE KÖYLERİ DOSTU OLARAK GÖREVİMDİR. Sayın Mv. Muharrem TOPRAK şu an birlikte çalıştığımız değerli -duyarlı bir insan olarak kasabamızı ilk kez TBMM gündemine taşıdı sağolsun varolsun. 15 gün içinde makama soru önergelerinin yanıtları geldiği zaman bu yanıtları KARAÖZÜ ve ÇEVRE KÖYLERİNİN yararı dışında düşüncesi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşacağız. Sayın N. ÖZTÜRK ve sayın H. TAŞTAN'a, turkmensitesi.com editörü Secati DEMİR'e ve de soru önergelerimize kaynak olan teneli.com editörlerine duyarlılıkları için teşekkür ederim. KARAÖZÜ ve ÇEVRE KÖYLERİ hizmet edilmeye değer güzel insanların yaşadığı yerlerdir. Sevgi ve saygılarımla.


Vedat TATAR, Eğitimci- Mv. Danışmanı

===========================

 

 

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ...

Dr. Muharrem Toprak, Milletvekili

TBMM'ne SORU ÖNERGELERi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Dr. Muharrem TOPRAK
İzmir Milletvekili
Ülkemizin geçmişine ait tarihi eserlerimizin korunması, bu eserlerimizi gelecek kuşaklara aldığımız gibi bırakmak diye bir görevimiz vardır. Anadolu’nun her yerinde nehirlerimiz üzerinde bulunan tarihi köprülerimiz hoyratça kullanılmaktadır.Örneğin Kayseri-Sivas arasında tarihe tanıklık etmiş KARAÖZÜ kasabasındaki ŞAHRUH köprüsü üzerinden başka yörelere gövdesi kazınarak, kanallar açılarak su götürülmüştür.Tonlarca ağırlıktaki kamyonlarla yükler üzerinden taşınmaktadır.Bu nedenle :
1- Bakanlığınıza bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma müdürlüğümüz bu güzelim tarih abidesi ŞAHRUH köprümüzü koruma gibi asli görevini yerine getirecek mi?
2- Yüz yıllardır yöreye hizmet vermiş KARAÖZÜ-ŞAHRUH köprüsü gibi ülkemizdeki diğer köprülerinde korunması ve acilen taşıma yükünü sırtlarından almak için yeni bir köprü yapımını ilgili bakanlıklara önermeyi ve rapor etmeyi düşünüyor musunuz?

Dr. Muharrem Toprak, Milletvekili

====================================== 

 

Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ...

TBMM'ne SORU ÖNERGELERi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Dr. Muharrem TOPRAK
İzmir Milletvekili


Ülkemizin geçmişine ait tarihi köprülerimizin korunması, bu eserlerimizi gelecek kuşaklara aldığımız gibi bırakmak görevimizdir. Anadolu’nun her yerinde nehirlerimiz üzerinde bulunan tarihi köprülerimiz üzerinden tonlarca yükler kamyonlarca taşınmakta,köprü ayaklarına yakın yerlerden kum alınmakta ve nehirlerimizde barınan birçok bitki- hayvan yaşamını yitirmektedir.Taşıma kapasitesi sınırlı tarihi köprülerimiz hoyratça kullanılmaktadır. Bu nedenle :
1-Yüz yıllardır yöreye hizmet vermiş KAYSERİ KARAÖZÜ-ŞAHRUH köprüsü gibi ülkemizdeki diğer köprülerinde korunması ve acilen taşıma yükünü sırtlarından almak için yeni bir köprü yapımını düşünüyor musunuz?

======================================= 

 

 

Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını

TBMM'ne SORU ÖNERGELERi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Dr. Muharrem TOPRAK
İzmir Milletvekili

 

 

Anadolu’nun her yerinde nehirlerimiz üzerinde bulunan köprülerimizin, köprü ayaklarına yakın yerlerden kum alınmakta ve nehirlerimizde barınan birçok bitki- hayvan yaşamını yitirmektedir. Kum elde etmek amacı ile nehir canlılarının yuvaları bozulmakta, yaşayan çevreye zarar verilmektedir.
Bu nedenle :
1-Çevre ve tarihi eser katliamına yol açan kum ocaklarının düzenlenmesi için öneri ve çalışmalarınız nelerdir?

 ======================

 

 

TBMM

MiLLETVEKiLiMiZ Dr. MUHARREM TOPRAK'a TESEKKÜR

Dr. Muharrem Toprak, Milletvekili

Sevgili Milletvekilimiz Dr. MUHARREM TOPRAK ve Danışmanı hemşerimiz Sayın Vedat TATAR'a Karaözü ve çevre köylerine gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederiz.

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr. MUHARREM TOPRAK'ın ŞAHRUH KÖPRÜSÜ İÇİN VERDİĞİ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Ülkemizin geçmişine ait tarihi eserlerimizin korunması, bu eserlerimizin gelecek kuşaklara aldığımız gibi bırakmak diye bir görevimiz vardır.
Anadolu'nun her yerinde nehirlerimizin üzerinde bulunan tarihi köprülerimiz hoyratça kullanılmaktadır. Örneğin Kayseri-Sivas arasında tarihe tanıklık etmiş KARAÖZÜ kasabasındaki ŞAHRUH köprüsü üzerinden başka yörelere gövdesi kazınarak, kanallar açılarak su götürülmüştür.Tonlarca ağırlıktaki kamyonlarla yükler üzerinden taşınmaktadır.

Bu nedenle:
SORU 1: Başkanlığınıza bağlı kültür ve tabi varlıklarını koruma müdürlüğümüz bu
Güzelim tarih abidesini ŞAHRUH köprümüzü koruma gibi asli görevini yerine getirecek mi ?

CEVAP 1: Kayseri İli Sarıoğlan İlçesi Karaözü Kasabasından geçen ve Kızılırmak üzerinde yer alan Şahruh Köprüsü Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14/03/1980 gün ve 11789 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Karayolları güzergahı üzerinde yer mimari ve tarihi değeri olan köprülerin bakım ve onarımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluğunda yer almaktadır.

SORU 2 : Yüz yıllardır yöreye hizmet vermiş KARAÖZÜ-ŞAHRUH köprüsü gibi
Ülkemizdeki diğer köprülerinde korunması ve acilen taşıma yükünü sırtlarından almak için
Yeni bir köprü yapımını ilgili bakanlıklara önermeyi ve rapor etmeyi düşünüyor musunuz?

CEVAP 2: Koruma Kurulunca alınan 21/02/1997 gün ve 2141 sayılı kararla köprünün onarımına yönelik projeler onanarak çalışmalar 200 yılında tamamlanmıştır.
Karaözü Belediye Başkanlığının 18/06/2004 gün ve 390 sayılı yazısında ,
Şahruh Köprüsünden geçen ağır vasıtalar nedeniyle köprüde oluşan çatlakların oluştuğu ve onarılması gerektiği belirtilmiş ve konu Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğüne köprünün statik açıdan incelenerek yapılması gereken önlemler ve uygulamalara yönelik hazırlanacak bilgi ve belgelerin müdürlüklerine iletilmesi istenmiştir . Ayrıca 18/06/2004 gün ve 460 sayılı yazıları ile de anılan köprüye ilişkin güvenlik önlemlerinin alınması hususu ilgili kaymakamlık ve belediye başkanlığından istenmiştir.

Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğünün 25/06/2004 gün ve 9745 sayılı yazıları ile tarihi köprünün 6 . Kemerinde sehim oluştuğu ve üst döşemenin kornişi ile birleştiği kesimlerde çatlaklar olduğunun gözlemlendiği, bu tür yapıları en iyi şekilde koruyabilmek içim köprünün tamamen trafiğe kapatılmasının uygun olacağı ancak trafiğin aktarılacağı alternatif köprü bulunmaması nedeniyle geçici olarak köprünün ağır vasıta trafiğine kapatılarak, sadece küçük araçların geçmesine müsaade edilmesine gerektiği ve gerekli önlemlerin alınması konusunun ilgililere bildirildiği belirtilmektedir.

Alına önemlerle ilgili olarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 09/07/2004 gün ve 541 sayılı yazısı ile alınan köprüdeki tahribatın önlenebilmesi ve kalıcı çözüm için köprünün sağlamlaştırılmasına yönelik hazırlanacak rölöve ve restorasyon projelerinin değerlendirilmek üzere ivedilikle kurula iletilmesi gerektiği belirtilerek gereği Karayolları Bölge Müdürlüğüne, bilgi içinde Sarıoğlan Kaymakamlığı ve Karaözü Belediye Başkanlığına bilgi verilmiştir

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 05/05/2005 gün ve 390 sayılı yazılarında; Kayseri Valiliğinin İl Trafik Komisyonu Başkanlığı tarafından ağır vasıtaların dışında geçişe izin verilmemesi gerektiği ayrıca içme suyu borularının acilen kaldırılması içinde İller Bankasına tavsiyede bulunulduğu belirtilmektedir.

 

 

 

Dr. Muharrem Toprak Kimdir?

Dr. Muharrem Toprak, İzmir ve KARAÖZÜ Milletvekili

Karaözü ŞAHRUH haberinizi TBMM'inde üç ayrı bakana

(Bayındırlık ve İskan,Çevre ve Orman ve de Kültür ve Turizm bakanımıza) milletvekilimizin onayı ve adıyla soru önergesi olarak verdik. Yani Şahruh TBMM gündemine alındı. Yapılacak iş: Ben en üst seviyede konuyu taze tutuyorum yöre milletvekillerine anlatıyorum, Karaözü Belediye başkanı, yöre kasaba belediye başkanları, köy muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri ile Kayseri valiliğine yerelde baskı yapmaktır. Bu iş Çakır GENÇ başkanıma düşer, Köprünün yenisi yapılır. Yöre ile ilgili yapılacak işlerde ayrım-kayrım ve küslük olmaz birleşilmesi ve aynı yere vurulması sonucu başarı sağlayabiliriz. Sizlere düşen görev ise bence, Dost sitelere bu soru önergelerini iletmek yaygınlaştırmak, Kayseri Milletvekillerine ileti atmak özellikle de konuyu TBMM'ye taşıyan Dr. Muharrem TOPRAK CHP İzmir Milletvekilimize bir teşekkür etmektir. Soru önergelerini size iletiyorum. Hoşça ve dostça kalınız.


29 AĞUSTOS 2005
Vedat TATAR

Eğitimci-Mv.Danışmanı,

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili
BERGAMA - 1947, Yusuf - Fatma - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, SSK Hastanesi İhtisas - İngilizce - Uzman Tıp Doktoru - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Dahiliye Servisinde Aile Hekimi Uzmanı - Evli, 1 Çocuk.

============================================= 

 

 

 

ŞAHRUH KÖPRÜSÜ KORUNMALI

ŞAHRUH KÖPRÜSÜ KORUNMALI
5539 Sayılı Kuruluş Kanunu’nun 1737 sayılı kanunla değişik 2/F maddesi gereğince; “Tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer yan tesisleri hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak, yaptırmak, onartmak ve bakımlarını sağlamak” görevi yol ağında bulunsun ya da bulunmasın Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında bulunmaktadır.
İlgili yasa gereğince, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.02.1997 gün ve 2141 sayılı kararıyla onaylanan projeye göre köprünün en son onarımı (Çevre düzenlemesi ile birlikte), 2000 yılında yapılmıştır.
Köprünün girişine azami ağırlığın 10 ton olduğunu belirleyen trafik uyarı levhası konulmasına karşın köprüden, yüklü ağırlığı 25-30 ton olan kum kamyonlarının geçtiği izlenmektedir. Yaya ve atlı geçişini sağlamak üzere yapılan tarihi köprüden ağır araçların yanında bugün, Sarıoğlan ilçesi ile Kasabamızın İstasyon Mahallesinin içme suyu geçmektedir.

===========================

 

 

Ulaş TAŞTAN

Merhabalar;

Şahruh, la ilgili böyle önemli bir konuyu dile getirdiği için öncelikle şahruh dergisine ve türkmen sitesine teşekkür ederiz. Duyarlı insanlarımızın bu konuya olan eğilimlerinin artacağı inancını taşımaktayız.

Şahruh köprüsü yıkılmadan önce yenisinin yapılması dileğiyle.. hoşçakalın.

www.teneli.com

==========================================

 

İnsan her zaman yaptıklarından değil, bazen yapmadığından da sorumludur

KIZILIRMAK YATAGI Delik - Desik, BURUNÖREN 2005. Forograf: Secati Demir

Şahruh Köprüsü üzerindeki su boruları ivedilikle hizmet dışı bırakılmalı, su köprü dışından, köprüden uzak, köprünün görünümünü bozmayacak bir yerden geçirilmelidir. Zaman yitirilmeden Kayseri Valiliği, İller Bankası, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü gibi kurumlara yazılı başvurular yapılarak, gönüllü üstlenici (sponsor) firmanın projesine destek verilmelidir.

Ağır araç trafiği yeniden düzenlenerek, konu Kayseri İl Trafik Komisyonu’na götürülmeli, ağır araçların izleyeceği yeni ulaşım seçenekleri araştırılmalı ve yaşama geçirilmelidir. Şahruh Köprüsü’nün tarihsel konumunu koruması için tüm araç geçişine hizmet verecek yeni bir köprünün yapımı yönünde girişimde bulunulmalı, yapılacak yeni köprü Şahruh Köprüsü’nü olumsuz yönde etkilemeyecek uygun bir yerde yapılmalıdır.


“İnsan her zaman yaptıklarından değil, bazen yapmadığından da sorumludur.”* Tüm Karaözülüleri, Şahruh Köprüsü’nü kullanan herkesi bu konuda duyarlı olmaya, her türlü görsel ve basılı yayın ortamında sesini yükseltmeye çağırıyoruz.
*Uğur MUMCU

Karaözü ŞAHRUH DERGİSİ
NOT: (Kayseri Valiliği, Sarıoğlan Kaymakamlığı, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karaözü Belediye Başkanlığı)’na gönderilmiştir.

======================================================