Vedat, Mustafa ve Fatoş Genççağı
Anıl Korkmaz

Anıl Korkmaz

 

Referandum Halk Oylaması.

Referandum (latince referendum) genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulu ve ya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasi’nin güzel bir örneğidir. Temsili demokraside ise, halkın seçtiği insanlar, halkın iradesini yansıtmaya çalışmaktadır. Türkiye’de çok az uygulanan referandum, gelişmiş ülkelerde sık sık uygulanır. Referandum kelimesi genelde plebisit kelimesiyle beraber anılır. Plebs, Eski Roma’da, ayrıcalıklı patriciiler dışında kalan kalabalık halk sınıfına verilen isimdir. Plebs meclislerinin aldığı karar anlamında olan Latince plebiscitum sözünden gelir. Plebisit genelde yasama organlarının biri tarafından halkın oylamasına sunulan bir sorudur. Plebisit bir şekilde güven oylaması manasını ihtiva ettiği için, günümzde pek sık kullanılmamaktadır.

Eski çağ sitelerinde vatandaşlık hakkına sahip bir kısım halk, gerçek bir hükümet ve yasama organı gibi toplanırdı. Bugün ise bazı İsviçre kantonlarında ve bir kısım Amerikan kominlerinde, yılda bir defa toplanan halk genel kurulunun görevi, sadece yöneticileri denetlemek ve tekliflerini bildirmektir.

Doğrudan demokrasinin fiilen uygulanmasındaki güçlük sebebiyle temsili demokrasi sistemine gidilmiştir. Bu sistemin de mahzurlarını gidermek ve doğrudan demokrasi sistemine yaklaşmak için, yarı doğrudan demokrasi sistemine gidilmiştir. Referandum bunlardan birisidir. Yarı doğrudan demokrasi denilen, halkın yönetime katılmasının bu şeklinde ise; seçmenlerin görevi, sadece temsilciler seçmek değildir. Seçmenler, gerek anayasa yapma ve gerekse yasama yetkisine oylarıyla katılırlar.

Hazırlanmakta olan bir kanunun kabulüne veya bir kanun teklifine halkın katılması iki şekilde olur:

* Yetkili makamın bir kanun tasarısı veya teklifinin esaslı kısımları hakkında halk oyuna başvurmak.
* Yasama organı (parlamento)nun hazırladığı kanun hakkında halkın reyine müracaat etmek.

 

Anıl Korkmaz

Antalya (Burunören'li)

Eylül 2010

 

 

 

 

Sizlerin de bir sayfası olsun;

Sevgili Burunörenliler, değerli dostlar Burunören web sitesinde değişik yapılmaktadır.

Bu yapilan değişliklerde sizlere ihtiyacımız olacaktır.

Mesela kaybettiklerimiz bölümüne kaybettiğimiz Merhumların resimleri, Türkiye de iş yeri olan Burunörenli dostların, iş yeri adresleri ve resimleri, yani reklam amaçlı, önerileriniz, görüşleriniz ve düşünceleriniz.

Destek verirseniz sevinirin.

 

www.burunoren.com
Burunören köyü sitesi

 

 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK

Anıl Korkmaz

Anıl Korkmaz

 

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. (Selanik 1881-İstanbul 1938).

 
   Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım\'ın oğlu olan Mustafa Kemal Atatürk, ilköğrenimine Selanik\'te başlayıp, babasının ölümü (1893) üstüne annesi ve kız kardeşiyle bir süre dayısının kâhyalık yaptığı Çalı çiftliğinde (Langaza, Selanik yakını) yaşadı. Öğrenimini sürdürebilmek için yeniden Selanik\'e anneannesi ve teyzesinin yanına gönderilip, askerî rüştiyeyi (1895), Manastır Askerî İdadisi\'ni (1898) bitirdi. İstanbul\'a gelerek Harbiye\'ye girdi (1899).


   Bu arada Harbiye\'den tanıdığı Ali Fuat Cebesoy ve iki subay arkadaşıyla birlikte padişahı eleştirdikleri ve yasak kitapları okudukları gerekçesiyle tutuklanıp, Yıldız Sarayı\'nda bir süre sorguya çekildiyse de, bağışlandı. Harbiye\'yi kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirip (1905), Şam\'daki 5. Ordu\'ya atandı (1905 Şubatı).


   Şam\'da tanıştığı Mustafa Cantekin ve Müfit Özdeş adlı arkadaşlarıyla birlikte, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti\'ni kurup (1906), cemiyetin Yafa, Kudüs ve Beyrut şubelerinin örgütlenmesinde rol oynadı.


   Cemiyetin şubesini kurmak için Selanik\'e gidip, yeniden Şam\'a dönerek, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti\'nin İttihat ve Terakki ile birleşmesi (1907) ardından, Manastır\'daki 3. Ordu\'ya atandı. İttihat ve Terakki Cemiyeti\'ne girdiyse de, cemiyetin kurucularıyla pek anlaşamadı. Bu arada İttihat ve Terakki, 1786 Anayasası\'nın geri getirilmesini isteyen bir bildiri yayınladı ve İstanbul hükümetinin Rumeli\'ye yolladığı birliklerin İttihatçılarla birleşmesi üstüne, İkinci Meşrutiyet ilan edildi (1908).


   Meşrutiyetin ilanını köklü reformların izlemesi ve ordunun siyaset dışı kalması gerektiğini öne sürdüğü için İttihat ve Terakki\'yle arası açılan Mustafa Kemal, Rauf (Orbay), Kâzım Karabekir, Fethi (Okyar), İsmet (İnönü), Refet (Bele), Ali Fuat (Cebesoy) beyler gibi subaylarla muhalif bir grup oluşturdu. Bu arada Bingazi ve Trablusgarp\'ta patlak veren ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilip, görevini kan dökmeden tamamlayarak, Selanik\'e döndü.


   31 Mart Olayı patlak verince İstanbul\'a yürüyen Hareket Ordusu\'nun (bu adı kendisi vermiştir) Yeşilköy\'e kadar kurmay başkanlığını yapıp, Selanik\'e dönerek, İttihat ve Terakki Büyük Kongresi\'ne Trablus delegesi olarak katıldı (22 Eylül 1909).


   Ordunun siyaset dışı kalması gerektiği görüşünü tekrarladığı için, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından tehlikeli kişi sayılmaya başlanarak, iki kez öldürülmek istenmesi üstüne bir süre siyasal etkinliklerine ara verdi.
   1911\'de İstanbul\'da Erkânı Harbiye-i Umumiye Nezareti\'nde görevlendirilip, aynı yıl başlayan Trablusgarp Savaşı\'na gönüllü olarak katılarak, Tobruk ve Derne\'de başarıyla savaştı; Binbaşılığa yükseltilip, ertesi yıl (1912) Balkan Savaşı başlayınca, Bolayır\'daki kolorduya atandı.


   Edirne\'nin geri alınması harekâtına katıldı. Sofya Askerî ateşeliğine getirilip (1913), bir yıl sonra yarbaylığa yükseldi. Birinci Dünya Savaşı başlayınca, İttihat ve Terakki hükümetinin, yazılı uyarılarına karşın Almanya\'nın yanında savaşa görmesinden sonra, Tekirdağ\'daki 19. Tümen komutanlığına getirildi.
   Gelibolu yarımadasına çıkmaya başlayan İtilâf Devletleri birliklerine karşı Anafartalar, Conkbayırı ve öteki cephelerde önemli muharebeler verdi. Hastalandığı için İstanbul\'a dönüp, rütbesi albaylığa yükseltildi (1915). 1916\'da Edirne\'de 16. Kolordu komutanlığına, hemen ardındanda livalığa yükseltilerek Doğu\'da bir başka kolorduya atandı;


   Diyarbakır\'da Kâzım Karabekir Paşa\'yla birlikte, yeni kurulmakta olan 2. Ordu\'yla Muş ve Bitlis\'i düşman işgalinden kurtarıp (6-7 Ağustos 1916), ertesi yıl 2. Ordu\'nun komutanlığına getirildi (18 Mart 1917), Falkenhayn komutasında kurulan Yıldırım Orduları grubu içindeki 7. Ordu komutanlığına atandıysa da, askerî stratejiyle ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ederek İstanbul\'a döndü (1917 Ekim).


   Genel karargâh emrine alındı. Alman imparatorunun davet ettiği Veliaht Vahdettin efendiyle birlikte Almanya\'ya gidip, yolculuk boyunca veliahta savaşın kaçınılmaz sonuçlarını anlattı. Vahdettin tahta çıkınca 7. Ordu komutanlığına ve padişahın fahri yaverliğine getirilip (1918), cephenin İngiliz saldırısı karşısında çökmesi ve Almanya\'nın ateşkes istemesi üstüne, padişaha bir telgraf çekerek, Talat Paşa hükümetinin yerine kurulan yeni hükümetin, hemen Osmanlı devletinin müttefiklerinden ayrı bir barış antlaşması imzalamasını, elde kalan kuvvetlerin Anadolu\'ya çekilerek ulusal direnişe geçilmesini istedi.


   Ahmet İzzet Paşa\'nın sadrazamlığa getirilmesi ve Rauf Bey ile Fethi Bey\'in de görev aldığı yeni hükümetin Mondros ateşkesini imzalamasından (30 Ekim 1918) sonra, Liman Von Sanders\'in ayrılmasıyla Yıldırım Orduları grubu komutanlığına getirildi. İngilizlerin müdahalesiyle Yıldırım Orduları grubu dağıtılınca, İtilâf Devletleri birliklerinin İstanbul\'u işgal ettikleri (13 Kasım 1918) günlerde İstanbul\'a dönüp, Anadolu\'ya geçme olanaklarını araştırmaya başladı.

İngilizlerin Samsun dolaylaındaki Rum çeteleri ile Türkler arasındaki çatışmaların önüne geçilmesini istemeleri üstüne, çok geniş yetkilerle 9. Ordu müfettişliğine atanmasıyla beklediği fırsatı bulup (o sırada Yunanlılar İzmir\'e asker çıkardılar), 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a ayak bastı.


   İlk iş olarak askerî alanda, Anadolu ve Trakya\'da ayakta kalmış birliklerle, siyasa l alandaysa Müdafaayı Hukuk ve Reddi İlhak gruplarıyla ilişki kurdu; İstanbul\'un kendisine verdiği görev bu grupları dağıtmak olduğu halde, aralarındaki bağları pekiştirmek ve Kuvayı Milliye adı altında kurulmakta olan silahlı halk kuvvetleriyle ilişkiye geçmek için çaba gösterdi.


   Havza\'ya, ardından da Amasya\'ya geçerek çalışmalarını sürdürdü. 3 Temmuz\'da Vilayatı Şarkiye Müdafaayı Hukuki Milliye Cemiyeti\'nin kongresine katılmak için Erzurum\'a gidip, İstanbul hükümetinin durumdan kuşkulanarak geri dönmesini bir telgrafla bildirmesi (7 Temmuz 1919) üstüne, görevinden ve askerlikten istifa ettiğini bildirdi. 23 Temmuz-7 Ağustos arasındaki Erzurum Kongresi\'nde seçilen temsilciler kurulunun başkanlığına getirildi ve alınan kararları bir bildiriyle açıkladı.


   Sivas Kongresi\'nde (4 Eylül 1919) Erzurum Kongresi\'nin kararlarının onaylanmasından sonra, istifa etmek zorunda kalan Damat Ferit hükümetinin yerine kurulan Ali Rıza Paşa hükümetinin temsilciler kuruluyla (Heyeti Temsiliye) görüşmeler yapmak için gönderdiği Salih Paşa\'yla Amasya\'da görüşerek (20-22 Ekim 1919), Amasya Protokollerini imzaladı. Erzurum milletvekilliğine seçildiği (7 Kasım 1919) halde, 12 Ocak\'ta İstanbul\'da toplanan Mebusan Meclisi\'ne katılmadı (Mustafa Kemal\'in katılmadığı bu son Osmanlı meclisi misak-ı milli ilkelerini kabul etti.) (17 Şubat 1920).


   Bu arada Damat Ferit Paşa yeniden sadrazamlığa getirilip, Anadolu\'daki ulusal hareketi \"isyan\", bu hareketi yönetenleri de \"eşkıya\" diye niteleyerek, \"hilafet ordusu\" adı altında toplanan birlikleri Mustafa Kemal Paşa\'ya bağlı kuvvetlerle savaşmak için Anadolu\'ya gönderdi. Bu durum karşısında Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920\'de Ankara\'da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne toplayıp, meclisin seçtiği 11 kişilik icra vekilleri heyetinin başkanlığına getirildi (24 Nisan 1920).


   Birinci Büyük Millet Meclisi döneminde Mustafa Kemal en çok, savaşın yönetimine ilişkin sorunlarla ilgilendi. Bir yandan düşmana karşı çarpışılırken, öte yandan Çerkez Ethem gibi çetecilerin disiplin dışı davranışlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Doğu cephesindeki savaşlar Kâzım Karabekir Paşa tarafından yürütülürken, Batı Anadolu\'da verilen savaşların yönetimini Mustafa Kemal Paşa üzerine aldı.


 Bir yıldır İzmir ve çevresini ellerinde bulunduran Yunanlılar 22 Haziran 1920\'de, Osmanlı hükümetine Müttefikler tarafından önerilen barış antlaşmasını kabul ettirmek amacıyla ileri harekâta geçmeleri üstüne, bu ilerleyişten ürken İstanbul hükümeti, 10 Ağustos 1920\'de Sevr Antlaşması\'nı imzaladı. Ankara hükümetinin bu antlaşmayı tanımadığını açıklamasının ardından, Garp Cephesi komutanlığına getirilen Albay İsmet (İnönü) Bey, Birinci İnönü Savaşı\'nda (10 Ocak 1921), Yunanlıları geri çekilmek zorunda bıraktı.


   Savaş yeniden başladıysa da, İkinci İnönü Savaşı (1 Nisan 1921) da Yunanlıların yenilgisiyle sonuçlandı. 10 Temmuz\'da Yunanlılar bir genel saldırıya geçince, Garp Cephesi karargâhına giderek, İsmet Paşa\'ya, orduyu Sakarya\'nın doğusuna geçirme buyruğunu verdi ve komutayı üstüne aldı. Ardından, olağanüstü yetkilerle, Büyük Millet Meclisi orduları başkomutanlığına getirildi.


   Yunan ordusunun 23 Ağustos\'ta yeniden başlattığı genel saldırıya karşı, aralıksız 22 gün 22 gece süren çetin savaşta (Sakarya Meydan Savaşı) cepheyi bizzat yönetip, Sakarya\'nın doğusundaki bütün Yunan birliklerinin yok edilmesini sağladı. 19 Eylül\'de Büyük Millet Meclisi tarafından müşirliğe (mareşal) yükseltildi ve \"gazi\" unvanı verildi.


   Sakarya Meydan Savaşı\'ndan sonra Eskişehir-Kütahya-Afyon\'un doğusundan geçen bir hatta güçlü biçimde mevzilenen Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratmayı tasarlayan Mustafa Kemal 26 Ağustos 1922 sabahı \"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz\'dir ileri!\" komutuyla Büyük Taarruz\'u başlattı ve ilk Türk birliklerinin 9 Eylül\'de İzmir\'e girmeleriyle, üç buçuk yıldır işgal altındaki Anadolu toprağı düşmandan kurtulmuş oldu.


   Bu arada Uşakizade Latife Hanım\'la tanışarak evlenen (29 Ocak 1923); (bu evlilik 6 Ağustos 1925\'te anlaşmazlık nedeniyle boşanmayla sonuçlandı) Mustafa Kemal, Mudanya Mütarekesi\'nin (11 Ekim 1922) imzalanması, Vahdettin\'in Türkiye\'den ayrılması (17 Kasım 1922), Lozan Antlaşması\'nın (24 Temmuz 1923) imzalanması, İtilâf Devletleri\'nin İstanbul\'u boşaltmaları (2 Ekim 1923), Ankara\'nın başkent olması ve Halk Fırkası\'nın kurulmasının ardından, 29 Ekim 1923\'te Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin cumhuriyeti ilan etmesiyle, cumhurbaşkanı seçildi.


   Sonra toplumsal devrimlere girişip, ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine yaklaştırmayı gerçekleştirdi. 26 Kasım 1934\'te TBMM, çıkardığı özel bir yasayla, Mustafa Kemal\'e \"Atatürk\" soyadını verdi.


   Dış siyasette \"Yurtta sulh, cihanda sulh\" ilkesini benimseyen Atatürk, Türkiye\'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü, dostluk antlaşmaları, bölgesel paktlarla güvence altına aldı (Balkan Paktı, 1934; Sadabat Paktı, 1937), Montreux Antlaşması\'yla (20 Temmuz 1936) Boğazların yeniden Türk savunma sistemi içine alınmasını, Fransızlara bırakılan Hatay\'ın Ankara Antlaşması\'yla anavatana katılmasını (7 Temmuz 1939) sağlayıp, yakalandığı siroz hastalığının hızla ilerlemesiyle 10 Kasım 1938\'de İstanbul\'da Dolmabahçe sarayında öldü.


   Naaşı İstanbul\'dan Ankara\'ya taşınarak önce Etnografya müzesindeki geçici kabine konuldu (21 Kasım 1938); ölümünün on beşinci yılında da, büyük bir törenle Anıtkabir\'e aktarıldı (10 Kasım 1953).

 

Anıl Korkmaz

Antalya (Burunören'li)

Eylül 2010

 

 

 

 

Yakup ve Zarife TUNÇ

Yakup - Zarife Tunç ve Kızları Ayşe. Fotoğraf: Secati Demir, Burunören
Hüseyin Ekici ve dostları ( Resimlerin üstünü tıklayarak büyültebilirsiniz )

Resinlerde Hamza Ekici Ailesi - Gönderen Hüseyin Ekici