BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

Tekin KARABIYIK, Kamu Yönetimi Uzmanı- Mersin B.Şehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı (EĞERCİ'li)

 

KARAÖZÜ VE YÖNETİM REFORMU

Tekin KARABIYIK

 

Sevgili Hemşehrilerim,

KARAÖZÜ VE YÖNETİM REFORMU ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeleri, büyük bir heyecan ile okuyorum. Bunlardan bazılarının küçük ve kişisel hesaplarla yazıldığı, toplumsal ve yöresel düşünceden uzak olduğu için dikkate almıyorum. Ama Sayın Ayşe ÖZERDEM ÇOLAKGİL gibi, yapıcı, yöresel düşünen ve öğrenerek pratiğe geçirebilmek adına yapılan değerlendirmeleri büyük bir saygı ile karşılıyorum. Ayşe Hanım mesajında 6 temel soru sıralamış. Aynı sırayla yanıtlamaya çalışacağım.

1- Dün akşam aynı soruyu Dostum Sayın Vedat TATAR'da sordu. Anayasamızın 126 ncı maddesine göre Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır. Burada görüleceği gibi coğrafi şartlar ve ekonomik durum önemli kriterlerdir. Karaözü Merkezli yeni bir ilçe yapılanması için coğrafi koşulların, yazınızda belirtilen Alamettin ve Gaziler'e göre önemli bir avantaj olacağı ortadadır. Benim nüfustan kastım ise daha ziyade ekonomiuk durumla ilintiliydi. Nüfusun gerek niteliksel gerekse niceliksel artışı, beraberinde ekonomik durumun güçlenmesi anlamına gelecektir. Konuyu bu bağlamda ele aldığımızda, nüfus sorunun aşılması tek başına yeterli olmamakla birlikte, önemli bir üstünlük sağlayacağı da muhakkaktır.

2- İl ve ilçe kurulması, Büyükşehir Belediyelerinin kararıyla değil Kanunla olmaktadır. Kanun yapıcı da yukarıda değindiğim Anayasal ilkelere göre karar vermektedir. Bu bağlamda baktığımızda, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre köyleri Gaziler veya Alamettin Belediyelerine bağlamaları mümkün değildir. Mevcut durumda köylerin belediyelere katılmaları için köy seçmenlerinin yarısından bir fazlasının oyu ile katılacakları belediye meclisinin kararı gereklidir. Daha sonra çeşitli prosedürler uygulanmaktadır. Arzu ederseniz, bu konuda özel bir bilgilendirme çalışması yapılabilir. Ve istenirse bu bilgilendirme çalışmasını ben yapabilirim.

3- İlçe belediyesi olmak için nüfus koşulu bulunmamaktadır. Bir yerde kanunla ilçe kurulduğunda otomatik olarak belediye de kurulmuş olmaktadır. Ancak belde belediyesi olmak için 5.000 nüfus şartı getirilmiştir. İlçe olmanın anayasal koşullarına 1 inci maddede değindiğim için tekrar etmeye gerek olmadığını düşünüyorum.

4- Sarıoğlan'ın mahallesi olursanız, öncelikle mevcut belediye tüzel kişiliği sona erer. Belediye çalışanları Sarıoğlan Belediyesine geçerler. Hizmet sunumunda inisiyatif artık tüzel kişiliğiniz ortadan kalkacağı için Sarıoğlan Belediyesinin inisiyatifine girer. Sadece mahalle muhtarlıklarınız kalır. Onların da fazlaca işlevi olmadığı malumlarınızdır.

5- Karaözü ilçe statüsüne kavuşursa, Gaziler ve Alamettin belediyelerinin, Karaözü ilçesine katılacağına muhakkak gözle bakıyorum. Ancak kaygılarınızda haklısınız. Eğer Alamettin veya Gaziler inisiyatifi ellerine alırlarsa ve bunlardan birisi ilçe statüsüne kavuşursa bu kez de Karaözünün bunların mahallesi olacağına kesin gözle bakabiliriz.

6- Kaçınılmazlık şöyle söz konusu. AK Partinin seçimlerden önceki beyanlarında, Büyükşehir Belediyelerinin artık il sınırlarında görevli olacağı hususu yer almıştır. Eğer bu beyanlarını hayata geçirirlerse, ki bu işi uzmanlık alanım olduğundan yakından takip ettiğim için biliyorum ki yapacaklar, ve ben de bu düşünceyi teorik olarak destekliyorum, evet o zaman kaçınılmaz olacaktır. Şimdiye kadar ki uygulamalarda, köylere veya belediyelere sormadılar. Bundan sonra da soracaklarını sanmıyorum. Anayasa Mahkemesine açılan davada, kapatılarak ilçelere bağlanan belediyeler bu yönde de itirazda bulunmuşlardı. Yani, kendi iradelerinin alınmamasına itiraz etmişlerdi. Ama Aanayasa Mahkemesi bu itirazları yerinde görmedi. İlçelere bağlanacak köy sayısında yasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Örneğin Özvatan ilçesine bildiğim kadarı ile 3 köy bağlı iken Pınarbaşı ilçesine 150 dolayında köy bağlıdır. Tüzel kişiliği ortadan kalkan köylerin hangi ilçe belediyesine bağlanacağına Büyükşehir Belediye Meclisleri karar vermektedir. Mersin'de bu şekilde olan bir köy, kendi iradesine aykırı olarak başka bir belediyeye bağlandı. Konuyu idari yargı organına taşıdılar ama sonuç alamadılar.

Sevgi ve saygı ile…

Tekin KARABIYIK

2.8.2011